Støre til Tromsø for å meisle ut Ap's nye nordområdestrategi

Da Jonas Gahr Støre ble valgt som ny Ap-leder i fjor uttalte han at nordområdene er hans politiske hjertebarn, og Norges viktigste satsing i utenrikspolitikken.
Ap-leder Jonas Gahr Støre og partikollega Anniken Huitfeldt kommer til Tromsø fredag. Sammen med blant annet Arve Ulriksen, direktør i Mo industripark, og leder for Barentssekretariatet Pia Svendsgård, vil de søke svar på hva som bør være «neste kapittel» i nordområdesatsingen.Ap-leder Jonas Gahr Støre og partikollega Anniken Huitfeldt kommer til Tromsø fredag. Sammen med blant annet Arve Ulriksen, direktør i Mo industripark, og leder for Barentssekretariatet Pia Svendsgård, vil de søke svar på hva som bør være «neste kapittel» i nordområdesatsingen.


Det er Arbeiderpartiet (Ap) som er arrangør for det fire timer lange Nordområdeseminaret som skal arrangeres ved Hotel The Edge.

Formålet med seminaret er å sette fokus på hva som bør være «neste kapittel» i nordområdesatsingen.

 

Nordområdesatsing del 2

Da Støre ble valgt som ny leder av Ap i fjor viet han store deler av sin tale, under det ekstraordinære landsmøtet i Tromsø, på nettopp nordområdene:

- Den nye regjeringen har ingen plan, ingen ambisjon, ingen retning for nordområdene. Det skal vi forandre, uttalte Støre som var utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2012.

Som utenriksminister jobbet Støre mye med Nordområdene og Norges forhold til Russland. Høsten 2010 fikk han sluttført  forhandlingene om en delelinjeavtale mellom Norge og Russland.

Da avtalen ble signert, av Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, hadde forhandlingene om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet pågått i 40 år.


Næring og fremtidsperspektiver

Når Støre nå gjester Tromsø med et nordområdeseminar i Ap-regi, er det Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, som vil forestå åpningen. Deretter vil Geir Westgaard, visepresident for politiske analyser i Statoil, foredra om «De globale rammene for Nordområdene».

Direktør ved Frithjof Nansen Institutt, Geir Hønneland, skal snakke om Russland og Barentshavet.

Arve Ulriksen (direktør i Mo industripark), Torfinn Hansen (professor og styreleder i Arctic Biodiscovery Center) og flere, skal – under ledelse av ordstyrer Skjalg Fjellheim (kommunikasjonssjef i Norut) - samtale om ny vekst i nord.

Pia Svendsgård, leder av Barentssekretariatet, skal foredra om fremtidsperspektivene for regionalt samarbeid, og folk til folk-samarbeid.

 

Skal legge strategi

Ordførerkandidatene Jarle Aarbakke (Tromsø) og Monica Nielsen (Alta), samt fylkesrådsleder-kandidat Cecilie Myrseth (Troms) er også med. De skal utgjøre et panel,  ledet av Anniken Huitfeldt, som skal samtale om nye muligheter og utfordringer i nordområdene.

Den første delen av seminaret legges opp som en konsultasjon med sentrale interessenter og fagmiljøer, for å kartlegge status for nordområdesatsingen, samt nye muligheter og rammebetingelser. Den andre delen skal legges opp som en debatt om hva som bør være hovedlinjene i Arbeiderpartiets strategiske satsing, heter det i en pressemelding fra Ap.

Tags