Store Norske vil låne 450 millioner kroner fra staten

Styreleder Annette Malm Justad har møtt banken og departementet til samtaler om situasjonen i Store Norske.
Store Norske vil låne 450 millioner kroner. Det skal sikre kulldriften gjennom krisen, og danne nytt utviklingsselskap som kan gi flere ben å stå på i framtiden.

Store Norske vil låne 450 millioner kroner. Det skal sikre kulldriften gjennom krisen, og danne nytt utviklingsselskap som kan gi flere ben å stå på i framtiden. 

I dag presenterte styreleder Annette Malm Justad redningsplanen styret har lagt for Store Norske. 

Utviklingen skal gå langs to spor: Det ene er å sikre kulldriften videre. Ressursene er der og kan brukes om markedet gir bedre priser. Mens prisene nå er lave er produksjonen tatt ned til et minimum, og det jobbes med å senke produksjonskostnadene slik at man er bedre rustet når prisene en gang går opp igjen. Det legges til rette for å øke produksjonen igjen når det skjer. 400 millioner kroner i lån fra eieren skal være nok til å sikre videre bankfinansiering for gruvedriften. 

Det andre sporet styret foreslår er å skape et mer robust Store Norske gjennom å utvikle ny næringsvirksomhet. Den arktiske kompetansen i selskapet skal brukes i en tid hvor det stadig er flere som ser næringsmuligheter i området. 
Den nye næringsvirksomheten skal i første omgang supplere kullvirksomheten, og på lang sikt overta for kulldriften. 

- Det er mange nye muligheter i Arktis og vi mener vi har store muligheter til å ta del i den næringsutviklingen på bakgrunn av tilstedeværelsen og kompetansen som ligger i selskapet, sier Justad. Samtidig skal det gis rom for å rendyrke gruvevirksomheten. Forslaget er derfor å lage et eget selskap, Store Norske Utvikling AS, som kan jobbe med prosjektutvikling, og dette skal finansieres gjennom resten av lånet, 50 millioner kroner. 


Hodet over vannet

Hvis selskapet får låne 450 millioner kroner fra staten skal altså mesteparten styrke datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani, som driver gruvevirksomheten. Styret har vurdert at 400 millioner er nok penger til å videreføre en nødvendig finansiering av selskapet i bank. Målet er å holde hodet over vannet gjennom den krevende situasjonen markedet nå gir, og deretter komme tilbake med lønnsomhet når kullprisene går opp. 

- Vårt oppdrag er å opprettholde lønnsom kullproduksjon på Svalbard. Store Norske er fortsatt bærebjelken i lokalsamfunnet i Longyearbyen. Samtidig ber vi nå om ressurser til å utvikle ny næringsvirksomhet på Svalbard, sier Annette Malm Justad.


SNU

Resten av lånet, 50 millioner kroner, skal brukes til å etablere og finansiere Store Norske Utvikling AS, passende forkortet som SNU. Dette selskapet vil ta utgangspunkt i Store Norskes kompetanse på industriell virksomhet og logistikk i Arktis, samt selskapets infrastruktur og eiendommer på Svalbard, og utvikle ny næringsvirksomhet. 

- Forretningsmulighetene i det nordlige Arktis har aldri vært større enn nå. Store Norske har svært gode forutsetninger, og med den finansieringen vi foreslår, vil vi også ha mulighet til å skape verdier, sier Justad. Men per i dag er det ikke penger i selskapet til å finansiere slik utvikling. Om styret får alle ønskene sine oppfylt blir det også penger til at SNU kan bidra med såkornkapital i nye prosjekter i øysamfunnet. 

- Det er vår oppfatning at dette kan gjøres gjennom et lån, men det er opp til eierne å mene noe om det, sier hun. 


Ingen fasit

Justad understreket at selskapet nå trenger dialog med eiere og andre for å finne den beste løsningen. Rapporten som er overlevert regjeringen er omfattende og grundig, men et forslag.

- Dette er nok ingen fasit, men et utgangspunkt for arbeidet som kommer, sier Justad. En løsning på hvordan selskapet skal komme seg videre bør være klar i løpet av første kvartal mener hun. 

Tags