Store Norske vil gjenåpne Svea, regjeringen nøler

The SNSK idea about using the sales of new coal from Svea to foot parts of the bill for cleaning up after decades of Svalbard coalmining has come to an abrupt halt. Svea and Lunckefjell mines are shut for good. (Photo: Bjørtvedt/Wikimedia Commons)
Styret i Store Norske vil gjenåpne Sveagruva på Svalbard – parallelt med ryddearbeidet. Regjeringen er avventende.

 

Styret i Store Norske har gitt klarsignal for gjenåpning av Sveagruva på Svalbard – parallelt med ryddearbeidet. Regjeringen nøler.

Det er Svalbardposten som skriver at administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske har planer om å kunne ta ut opptil en million tonn kull fra Svea Nord, et arbeid som kan skje parallelt med det store oppryddingsarbeidet storting og regjering har bedt om.


Flere gode grunner 

- Det er flere gode argumenter for å ta ut det kullet som ligger lettest tilgjengelig i Svea Nord, sier Ertsaas til avisen.

Han peker på at Svea Nord uansett må holdes vedlike og åpen fordi man trenger det for å ha adkomst til Lunckefjellgruven.

Dessuten viser foreløpige kalkyler at det kan være ganske lønnsomt å ta ut det siste kullet fra Sveagruven, som ble stengt i 2016.


Oppdraget er å rydde 

Oppdraget Store Norske Spitsbergen Kulkompani har nå er å rydde opp etter gruvedriften i Svea og i Lunckefjell. Etter hva Ertsaas sier til Svalbardposten legges det ikke opp til noen omkamp for å starte ny fullskala-drift i Svea.

-Det vil, som han sier, heller ikke være i tråd med oppdraget de har fått fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Tidligere har regjeringen, ved tidligere næringsminister Monica Mæland, flere ganger avvist at det kan bli aktuelt å gjenåpne Svea.


Gjenåpning var uaktuelt

Siste spikeren ble satt i kista i Statsbudsjettet for 2018, der det ble slått fast at videre drift i Svea og Lunckefjell ikke var noe alternativ, men at Gruve 7 fortsatt skulle produsere – blant annet for å forsyne det lokale kraftverket i Longyearbyen.

Nå sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen til High North News at beslutningen om å avvikle kulldriften i Svea og Lunckefjell og iverksette opprydding i området står fast.
- Selskapet arbeider nå med et forslag til avslutningsplan for Svea og Lunckefjell som skal kvalitetssikres av ekstern rådgiver.


Regjeringen er avventende


Departementet er opptatt av at oppryddingsprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt som mulig innenfor rammene som er satt og avventer nå selskapets vurdering.

- Så dersom det viser seg at det kan tjenes penger på å ta ut og selge dette kullet som Store Norske nå vil ta ut, uten at det nødvendigvis forstyrrer eller forsinker oppryddingen, så vil Næringsdepartementet og regjeringen være positive til det?

- På nåværende tidspunkt i denne prosessen kan jeg ikke si annet enn at vi er opptatt av at oppryddingsprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt som mulig innenfor rammene som er satt. Vi avventer nå selskapets vurdering, sier statssekretær Bjarmann-Simonsen.
Nøkkelord