Store Norske tilføres 500 millioner kroner

Store Norskes nye gruve i Lunckefjell skal være i full drift fra 23. mars 2015. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.
Staten bidrar med finansiering for Store Norske på Svalbard. Finansieringen skjer i hovedsak gjennom kjøp av eiendommer fra konsernet.

Staten bidrar med finansiering for Store Norske på Svalbard. Finansieringen skjer i hovedsak gjennom kjøp av eiendommer fra konsernet. 

Næringsminister Monica Mæland sier det har vært jobbet lenge og grundig med å få på plass en løsning. 

- Det har vært et komplisert arbeid, sier statsråden. Tirsdag satt selskapet i samtaler med Nærings- og Fiskeridepartementet og bankforbindelsen, og det ble nå i kveld kjent at partene er kommet fram til en løsning hvor staten kjøper eiendommer fra selskapet og eventuelt bidrar med lån i tillegg. Totalt skal selskapet tilføres 500 millioner kroner. 

- Vi har, blant annet gjennomkjøp av eiendom fra Store Norske, økt beløpet til 500 millioner kroner. Det har vært nødvendig for å sikre fortsatt drift, sier Mæland. Hun sier videre at det er to forhold som har vært avgjørende for beslutningen: 

- For det første handler det om å skape ro rundt Store Norske. Målet er å sørge for at lokalsamfunnet i Longyearbyen opprettholdes. For det andre sikres staten eierskap til viktige eiendommer i Svea og Longyearbyen. 

Store Norske ba i januar om 450 millioner kroner i lån for å berge selskapet fra konkurs. 400 millioner for åsikre videre drift, og 50 millioner til omstilling. 


Tilfreds med løsningen

Styreleder Annette Malm Justad sier hun er tilfreds med løsningen, og at en lang periode med usikkerhet nå er over. 

Tirsdag satt selskapet i samtaler med Nærings- og Fiskeridepartementet og bankforbindelsen, og det ble nå i kveld kjent at partene er kommet fram til en løsning hvor staten kjøper eiendommer fra selskapet og eventuelt bidrar med lån i tillegg. Totalt skal selskapet tilføres 500 millioner kroner. 

Dette er en god nyhet for våre medarbeidere, Svalbardsamfunnet og selskapet. Løsningen skaper et grunnlag for å fortsette arbeidet med å sikre et forretningsmessig grunnlag for kulldriften. Avklaringen gir oss et pusterom, men mye hardt arbeid gjenstår, sier styreleder Annette Malm Justad i Store Norske.

Hun mener det er en god løsning at de økonomiske utfordringene i hovedsak løses gjennom eiendomssalg til staten. Selskapet får realisert sine verdier og frigjort likviditet, men skal samtidig ha ansvaret for kommersiell utvikling av de samme eiendommene og den tilhørende infrastrukturen, i Longyearbyen og ellers på Svalbard. 

Store Norske har det siste halve året vært gjennom en stor nedskjæring, og 100 ansatte har måttet gå i prosessen. Driften er også tatt ned til et absolutt minimum, og Justad har tidligere uttalt til High North News at styret kontinuerlig vurderte om det var økonomisk forsvarlig å drive videre. 


Hardt arbeid

Nå har de fått et lite pusterom, men Justad er klar på at det fortsatt gjenstår mye og hardt arbeid før krisen kan avblåses. Når det igjen blir god lønnsomhet er det kullprisene som avgjør. De falt dramatisk sist høst, og er fortsatt på et lavt nivå. 

Løsningen som ble presentert i dag sikrer kulldriften ut 2016.

For å drive videre etter 2016 må tre faktorer være på plass:

Kullprisene må opp, SNSG må klare å redusere kostnadene ytterligere, og selskapet må lykkes med å hente ut merverdier gjennom å selge kullet til nye bruksområder. 

Jeg har tro på at vi skal klare å lykkes med dette. Men det krever fortsatt mye av medarbeiderne i Store Norske, som i den vanskelige perioden som nå ligger bak oss har gjort en formidabel innsats, sier Annette Malm Justad.

Hun er fornøyd med at løsningen som nå er valgt legger til rette for at selskapet fortsatt kan arbeide med å utvikle supplerende og alternativ virksomhet til kulldriften. Det skal sikre et robust og allsidig Store Norske for framtiden. 

 

Styreleder Annette Malm Justad er tilfreds med løsningen for selskapet.
Styreleder Annette Malm Justad la i dag fram styrets forslag til løsning for Store Norske.

Tags