Store Norske stenger gruva

Store Norske vil stenge gruva i Svea. Her fra kullkaia i Longyearbyen. (Foto: Arne O. Holm)
Styret i Store Norske besluttet i ettermiddag å foreslå driftshvile for gruvevirksomheten i Svea. Dermed styrer selskapet mot ytterligere oppsigelser. I løpet av neste år vil Store Norske ha bare 100 ansatte dersom eierne aksepterer forslaget.Styret i Store Norske besluttet i ettermiddag å foreslå driftshvile for gruvevirksomheten i Svea. Dermed styrer selskapet mot ytterligere oppsigelser. I løpet av neste år vil Store Norske ha bare 100 ansatte dersom eierne aksepterer forslaget.

Den sterkt reduserte bemanningen opprettholdes ved at selskapet foreslår en toskiftsordning i Gruve 7, gruva som ligger i Longyearbyen og blant annet sørger for kull til byens kraftverk.

Styrets vedtak innebærer driftsvile i Svea Nord og stopp i oppfaringen i den nye Lunchefjellgruva.

Etter dagens styremøte står Longyearbysamfunnet overfor en meget dramatisk situasjon.

100 ansatte har allerede mistet jobben. Ytterligere 170 ansatte vil etter beslutningen bli oppsagt.

Driftshvilen i Svea er foreslått i en periode på tre år fram til 2019.

Forslaget om et ekstra skift i Gruve 7 handler både om å sikre drift ved kraftverket og et forsøk på å beholde noe av kompetansen i selskapet dersom kullprisene i framtida skulle gjøre det mulig å åpne opp i Svea igjen.

- Nedbemanningen vil ramme mange hardt. Vii må sørge forat dette skjer så skånsomt som mulig, sier administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske.

Fredag møter ledelsen i selskapapet sine eiere i Nærings- og fiskeridepartementet for å drøfte vedtaket i selskapets styre.


Tags