Store Norske-sjefen ber om 285 millioner kroner

Store Norskes nye gruve i Lunckefjell skal være i full drift fra 23. mars 2015. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.
Wenche Ravlo, administrerende direktør i Store Norske forteller at nedbemanningen har startet, og at 150 ansatte må bort innen sommeren 2016. Likevel har direktøren en plan, og til det behøver hun 285 millioner kroner.

 

Wenche Ravlo, administrerende direktør i Store Norske forteller at nedbemanningen har startet, og at 150 ansatte må bort innen sommeren 2016. Likevel har direktøren en plan, og til det behøver hun 285 millioner kroner. Statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) bekrefter at dialogen er i gang.

-Noen har en måneds oppsigelsestid, andre seks måneder. Det kommer an på ansiennitet, sier Ravlo.

Torsdag for to uker siden vedtok styret i Store Norske å sette Svea og Lunckefjell i driftshvile i inntil tre år. Ifølge Svalbardposten vil gruver og tunneler raskt bli utilgjengelige, dersom det ikke blir foretatt fortløpende vedlikehold. For driftshvile er ikke gratis. Og for å få til en slik ordning er Store Norske avhengig av 95 millioner kroner årlig fra staten i tre år.

-Vi er innstilt på å få til driftshvile og økt bemanning i Gruve 7. Vi er i dialog med eierne, nå handler det om å legge fram argumentene, sier Ravlo.

Les også om dem som fryktet for jobben i gruvene


Strategi

Ravlo mener det er strategisk viktig å beholde drift i Store Norske.

-Store Norske er grunnlaget for samfunnet på Svalbard, og med 30 prosent av arbeidsplassene har selskapet en større andel av verdiskapningen. I tillegg fyller bedriften 100 år til neste år, sier Ravlo.

Hun vet at nedbemanningen vil merkes på Svalbard. Og medgir at andre aktører på Svalbard er bekymret.

-Vi ønsker for eksempel å kunne øke volumet i forhold til forskning, og Svea Arctic Research jobber med interessante områder. Som infrastruktur, et konsept som kan utvides videre, sier Ravlo, og legger til at Sintef har brukt området i flere tiår.

Ravlo viser til at det er staten som eier Svea.

-Nå håper jeg staten ønsker å ivareta en virksomhet som gir mening, sier Ravlo, og legger til at hun ikke ønsker å spekulere i hva staten tenker.

 

 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Foto: Store Norske Spitsbergen kulkompani AS/Idar J. Nikolaisen


Bekrefter dialog

High North News spurte kommunikasjonsavdelingen ved NFD om hvor man befinner seg i dialogen mellom Store Norske og staten. Statssekretær Lars Jacob Hiim svarte følgende:

-Vi er i dialog med Store Norske om situasjonen og selskapets videre utvikling. Og som en del av dette drøftes ulike temaer, inkludert forretningsmessige sider og selskapets betydning for svalbardsamfunnet, samt statens mål med eierskapet, sier Hiim.

På sikkerhetspolitiske spørsmål, opprettholdelse av aktivitet og bosetning på Svalbard og alternativer for sysselsetting av kompetansen i Store Norske, svarer Hiim følgende:

-Vi kan ikke kommentere enkeltforhold knyttet til vurderingene som gjøres, sier Hiim.

 
Alvorlig

- Situasjonen er veldig alvorlig. Vi skal ha en tett dialog med styret og med lokale myndigheter i Longyearbyen. Vi skal selvsagt gjøre grundige vurderinger av henvendelsen fra styret og de problemstillingene situasjonen aktualiserer, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding 3. september.

 Stortinget vedtok tidligere i år regjeringens forslag om 500 millioner kroner i likviditetstilførsel til SNSK. Regjeringen understreket i forslaget at det er stor usikkerhet knyttet til den forretningsmessige utviklingen i selskapet. Det ble lagt til grunn at bevilgningen ville gjøre det mulig med drift mot utgangen av 2016, men med betydelig risiko for at kapitalen går tapt frem i denne perioden.

 - Dette er omfattende sak. Det er for tidlig å si noe om når departements vurdering vil være klar, sier Mæland, og legger til at Situasjonen og utviklingen i Store Norske blir en del av grunnlaget for arbeidet med ny Svalbardmelding som justis- og beredskapsministeren i samarbeid med meg og øvrige berørte departementer jobber med.

 

 

 

Hovedpunktene i Store Norskes plan:

Om lag 50 ansatte
skal være vaktmestere for Lunckefjell og Svea som settes i driftshvile.
Gruve 7 får økt bemanning fra 24 til om lag 45.
Administrasjonen reduseres til mellom fem og ti ansatte.
Årsproduksjonen i Gruve 7 øker fra om lag 70.000 til 155.000 tonn kull.
Nye deler av Brinosa (Egentlig gammelt felt) blir oppfart, dermed har Store Norske kull til ti års produksjon.
Behovet for å drive vedlikehold av Lunckefjell og Svea er 95 millioner årlig.
I 2019 blir den nye kullgruva avviklet med mindre markedet endrer seg.

Kilde: Svalbardposten

 

Administrerende direktør i Store norske Wenche Ravlo behøver 285 millioner kroner for å slippe å stenge Lunckefjellgruva for godt. (Foto: Privat)
Administrerende direktør i Store Norske Wenche Ravlo behøver 285 millioner kroner for å slippe å stenge Lunckefjellgruva på Svalbard for godt. (Foto: Privat)

Tags