-Store Norske ryker ikke 1. april

Kulldrift på Svalbard kan være lønnsomt fremdeles, hvis man endrer driftsmodell, mener den tidligere direktøren i Store Norske, Robert Hermansen. (Foto: SNSK).
-Styret ønsker en rask avklaring, helst innen utgangen av mars, men det er ikke slik at Store Norske går overende 1. april om det ikke kommer penger på kontoen. Det sier styreleder Annette Malm Justad.

-Styret ønsker en rask avklaring, helst innen utgangen av mars, men det er ikke slik at Store Norske går overende 1. april om det ikke kommer penger på kontoen.

Styreleder Annette Malm Justad i Store Norske Spitsbergen Kulkompani håper og tror på en avklaring og refinansiering av kullselskapet på Svalbard. Men hun vil og kan ikke sette noen endelig dato, selv om hun medgir at det selvsagt finnes en grense for hvor lenge man kan drive.

Beste for alle parter

-Det er slik at så lenge styret mener det er best for alle parter å drive videre, så er det slik styret vurderer det. Vi har bedt om en rask avklaring, helst innen utgangen av første kvartal, fordi vi også er av den oppfatning at det er best, igjen for alle parter.

SNSK har bedt eieren, Nærings- og fiskeridepartementet om et lån på 400 millioner kroner for å sikre videreføring av kulldriften. 400 av disse millionene er knyttet direkte til videreføring av kulldriften på Svalbard. De resterende 50 millionene ønsker SNSK å bruke til utvikling av andre forretningsområder. 

Ennå god dialog

-Vi trenger denne refinansieringen nå, sammen med en løsning og plan for fremtiden for denne delen av SNSK. Styret vurderer det slik at videre drift er det beste for alle, men dersom styret oppfatter det slik at det ikke er mulig å få refinansieringen å plass, da må vi, som ansvarlig styre, melde oppbud, sier Malm Justad.

Hun presiserer at styrets vurdering ikke er endret enn så lenge, og at der er god dialog mellom partene, som er departementet, banken og styret.

Ingen tidfesting

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet sier til High North News at departementet nå vurderer styrets forslag og eventuelle alternativer, men at det er for tidlig å si når en konklusjon foreligger.

-I den grad saken innebærer bevilgninger, for eksempel lån eller egenkapital fra staten til Store Norske, må saken også fremmes for Stortinget, sier Viken.

 

Styreleder Annette Malm Justad i Store Norske tror fremdeles på en refinansiering av kullselskapet. (Foto: SNSK).
Annette Malm Justad (Foto: SNSK).

Tags