Store Norske: - Positivt, men likevel slutten

- We appreciate that our owner says we also can calculate potential profits from selling Svea coal, however, this is nevertheless still the end of the coalmining era, says Managing Director Jan Morten Ertsaas of SNSK, the Svalbard coalmining company. (Photo with view over Svea: Arne O. Holm, Ertsaas: Private)
- Det er positivt at eieren sier vi kan regne også på salg av Svea-kull, men dette er likevel slutten på kullepoken på Svalbard.

 

- Det er positivt at eieren sier vi kan regne også på salg av Svea-kull, men dette er likevel slutten på kullepoken på Svalbard.

Administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), Jan Morten Ertsaas, tar gårdagens utmelding fra statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Næringsdepartementet til etterretning.

Bjarmann-Simonsen sa at regjeringen vil vurdere om eventuelt salg av Sveakull kan bidra til å finansiere oppryddingen etter kulldriften på Svalbard

"Hvis det viser seg kostnadseffektivt" - som Bjarmann-Simonsen uttrykte det.


Opprydding er vårt mandat

- Vi jobber med prosjektet, og det er opprydding som er mandatet og oppdraget, sier direktør Ertsaas.

- En stor del av kostnadene er jo også å holde liv i infrastrukturen så lange vi rydder, og hvis det kan bedre nettoen å selge kull, så er det noe vi vil ta med i vurderingene.

Men, understreker direktøren i Store Norske: - Dersom vi skal anbefale det (uttak og salg av nytt Sveakull – red. anm.) som en del av oppryddingen, så skal oppsiden være stor.


Det er uansett slutten på kull

- Men det vil ha en øyeblikkelig kostand eventuelt å gjenoppta utvinningen også?

- Det vil det, selv om det bare skal kunne skje i en begrenset periode. Det vil kreve både arbeidskapital og oppstartskapital, som vi ikke har i øyeblikket. Men som sagt har vi ikke regnet ferdig på dette, påpeker Ertsaas.

Han er også helt klar på at uansett hva som blir resultatet av de kalkuleringene som nå gjøres fremover, så er det slutt på ordinær gruvedrift i Svea og Lunckefjell.

- Dersom det skal kunne bli aktuelt med nye uttak, så skal som sagt inntjeningen være svært god, og det blir bare for en svært begrenset periode. Men det er positivt at vi har anledning til å regne på det, sier altså Jan Morten Ertsaas i Store Norske.
Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp). (Foto: Stortinget)

Senterpartiet: - Vi vil følge opp 

- Dette er selvsagt er det en god idé, sier Geir Pollestad fra Senterpartiet om å bruke nytt Sveakull til å betale regningen for opprydding på Svalbard. Pollestad er også leder for næringskomiteen i Stortinget.

- Senterpartiet gikk som eneste parti mot vedtaket om å avslutte gruvedriften. Hver dag etterpå har bekreftet at det var rett. Beslutningen (om avslutning av kulldriften - red. anm.) er tatt på sviktende grunnlag og uten at alternativene er utredet godt nok. Kostnadseksplosjonen for å rydde opp bekrefter det meningsløse i regjeringens opptreden i saken, sier Pollestad i en kommentar til High North News.

- Vi har i flere år hevdet at en eventuell beslutning om avvikling må tas som en utredet og velbegrunnet politisk beslutning, og ikke et øyeblikks panikk over svingninger i markedsprisen på kull.

Denne saken vil vi følge opp videre, sier Geir Pollestad.

Nøkkelord