Store Norske jobber med nedbemanningen

Ledelsen i Store Norske har denne uken holdt drøftingsmøter med de tillitsvalgte i forbindelse med oppsigelsene i selskapet.
Ledelsen i Store Norske har denne uken holdt drøftingsmøter med de tillitsvalgte i forbindelse med oppsigelsene i selskapet. 

30 ansatte fikk allerede i forrige uke beskjed om at de må gå. Disse er ansatte på korttidskontrakter som følge av problemene med oppfaringen i Lunckefjell, skriver Svalbardposten

Denne uken har det vært drøftingsmøter mellom ledelsen og de tillitsvalgte for å bli enige om premissene for de varslede oppsigelsene som kommer. I fortsettelsen vil den enkeltansatte bli innkalt til et møte hvor arbeidsgiveren og den ansatte med bisitter vurderer stillingen og formalitetene. Det er først etter at dette såkalt 15.1-møtet er avholdt at det blir klart om den ansatte er en av dem som må sies opp. Innkallingene til møtene er allerede gått ut til de rundt 40 ansatte som berøres av dette. 

Etterpå gjenstår det omkring 30 stillinger som skal bort. Konstituert HR-ansvarlig i Store Norske, Aleksander Askeland, sier til Svalbardposten at dette er personell som har kontrakter som går ut ved årsskiftet, eller går av med pensjon. I tillegg er det noen få ansatte som allerede har sagt opp.


Les også: Minst hundre mister jobben i Store Norske 

Tags