Store kutt i arktiske studier

Universitetet i København må spare, nå vurderer de å kutte i arktiske studier. (Foto:Christoffer Regild/ www.regild.dk)
Universitetet i København vurderer å legge ned flere fag, deriblant Eskimologi og arktiske studier.


Universitetet i København vurderer å legge ned flere fag, deriblant Eskimologi og arktiske studier.  

Studiet og 12 andre småfag har ikke tatt opp studenter i år, og kan bli lagt ned fra neste år, skriver Information. Forskere og næringsliv er frustrert over situasjonen, og mener det er uheldig å skjære ned på denne typen studier mens resten av verden i stadig større grad ser mot nord.

Eskimologi og arktiske studier er et av fagene som nå ikke tar inn studenter lengre, og dermed er den eneste muligheten til å lære grønlandsk som fremmedspråk på universitetsnivå borte. Lektor i eskimologi, Frank Sejersen, mener det er dypt frustrerende at et fag med så lang historie og stor betydning i Danmark kan bli lagt ned.  

Tags