Stor urfolkskonferanse til Alta

Globale omstillingsprosesser utfordrer sosialt arbeid blant minoriteter. I 2017 vil man samle representanter fra urfolksområder verden over for å belyse dette i Alta.
Det er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Finnmarksfakultetet som skal arrangere konferansen Indigenous Voices in Social Work i Alta. Konferansen vil foregå 12-15 juni i 2017, og formålet er å skape en arena for å diskutere sosialt arbeid i urfolksområder verden over, melder UiT Norges arktiske universitet.
 
- Vi tar mål av oss å rekruttere like mange som da konferansen sist ble holdt i nord – nærmere bestemt i Canada. Da var det hele 350 deltakere og det tror vi kan være realistisk å få til, sier leder ved instituttet som har den formelle vertskapsrollen, Nina Hermansen.