Stor pågang i Barenthavet - 26 oljeselskaper aner muligheter

Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet, synes det er gledelig at så mange kompetente oljeselskaper nå ønsker å lete i Barentshavet. (Foto: Oljedirektoratet)
For letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet er det gledelig at så mange kompetente oljeselskaper ønsker å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Hun er sikker på at dette vil bidra til økt verdiskaping, og direktoratet vil legge vekt på finansiell styrke og erfaring når de tildeler blokkene.

For letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet er det gledelig at så mange kompetente oljeselskaper ønsker å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Hun er sikker på at dette vil bidra til økt verdiskaping, og direktoratet vil legge vekt på finansiell styrke og erfaring når de tildeler blokkene.

Søknadsfristen for utvinningstillatelser for 23. konsesjonsrunde gikk ut 2. desember, og 26 selskaper søkte om å få tildelt leteområder innen utgangen av tidsfristen.

Den mye omtalte konsesjonsrunden omfatter 57 utlyste blokker eller deler av blokker, hvorav 3 er i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

34 av de utlyste blokkene ligger i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst, og mange av søknadene gjelder disse arealene.

- Det er gledelig at så mange kompetente selskaper vil lete i nye arealer i en tid hvor vi opplever lav oljepris og kostandskutt. Dette viser at selskapene ser muligheter og potensial for å finne olje og gass i disse nye områdene, sier Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet i en pressemelding.
 

Umodne blokker


Eriksen minner om at de utlyste blokkene er i umodne arealer, og at mer utforskning trengs for å avklare ressurspotensialet.

Listen viser et bredt aktørbilde med overvekt av store og mellomstore selskap, men også med noen små aktører. To av selskapene, INPEX og Kufpec, er nykommer i høst, Kufpec søkte også i årets TFO-runde.

- Det er spennende at nye selskap vil inn på norsk sokkel. Myndighetene har i mange år lagt til rette for at nye aktører kan etablere seg her, for vi er sikre på at det kan bidra til økt verdiskaping, sier Eriksen

Nå starter arbeidet med å gå gjennom søknadene. Oljedirektoratet ser etter selskapene med den beste kunnskapen, de beste søknadene og den beste strategien for å utforske områdene.

Selskaper som får utvinningstillatelse må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståelse. Det blir også lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

Det er knyttet fiskeri- og miljøvilkår til de utlyste blokkene, dette er beskrevet i utlysningen.

For å sikre en god evaluering av søknadene er de utlyste blokkene kartlagt av Oljedirektoratet. Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde før sommeren 2016.

 

 

26 selskap har søkt om utvinningstillatelse, enkeltvis eller i grupper:
 • A/S Norske Shell
 • BP Norge AS
 • Capricorn Norge AS
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • Chevron Norge AS
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DEA Norge AS
 • Det norske oljeselskap ASA
 • DONG E&P Norge AS
 • E.ON E&P Norge AS
 • Edison Norge AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • INPEX Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lukoil Overseas North Shelf AS
 • Lundin Norway AS
 • Moeco Oil & Gas Norge AS
 • OMV (Norge) AS
 • PGNiG Upstream International AS
 • Pure E&P Norway AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Spike Exploration AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Tullow Oil Norge AS  
 • Wintershall Norge AS

 

Tags