Stoppordre på salg av militære anlegg

Oberstløytnant Eystein Kvarving er talsmann for forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. (Foto: Mats Grimsæth/Forsvarets mediesenter)
Russlands-frykt og mildt press fra NATO skal være årsaken til at Forsvarsbygg Skifte eiendom har fått stoppordre på rivingen av det inntil nylig hemmelige forsvarsanlegget Frøylinjen i Troms.

Russlands-frykt og mildt press fra NATO skal være årsaken til at Forsvarsbygg Skifte eiendom har fått stoppordre på rivingen av det inntil nylig hemmelige forsvarsanlegget Frøylinjen i Troms.

Det skriver Aftenposten i dag.

Forsvarsbygg har siden 2012 redusert forsvarets bygningsmasse med 2,8 millioner kvadratmeter, og nærmere 2500 bygninger og eiendommer er solgt eller fjernet på andre måter. Forsvaret har kvittet seg med alt fra avanserte marinebaser til militærleirer og eneboliger.

I 2013 startet arbeidet med å rive Frøylinjen i Troms fylke. En fjerdedel av betongbunkersene her er fjernet, mens resten skal stå inntil videre. Under den kalde krigen var planen at den røde arme skulle stanses her.

- Alt er generelt satt på vent, sier Helge Sommerseth i Forsvarsbygg Skifte eiendom. Prosjektlederen forteller at det ikke vil bli gjort mer med Fløylinjen før ny beskjed foreligger.

Oberstløytnant Eystein Kvarving, som er forsvarssjefens talsmann, bekrefter at forsvaret ønsker en tenkepaise. Det spente forholdet til Russland skal være en av årsakene. Det samme skal også mildt press fra NATO, om å ta bedre vare på deres nordlige østflanke.

- Vi avventer nye fagmilitære råd og mulig revidering av forsvarsplaner. Blant annet i forbindelse med alliert støtte, kan det likevel være behov for noe av bygningsmassen, sier Kvarving til avisen.

Tags