Stoler på Miljødirektoratet

Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, og leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, demonstrerte i dag sammen mot regjeringens tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden. (Foto: Marta Valentinsen/Natur og Ungdom)
Naturvernforbundet raser etter dagens tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden, men tror ikke regjeringens ja vil påvirke hva som skjer i Repparfjorden.
Naturvernforbundet raser etter dagens tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden, men tror ikke regjeringens ja vil påvirke hva som skjer i Repparfjorden. 

- Nei i utgangspunktet ikke, det er en faglig vurdering som skal gjøres i Nussir, selv om et politisk orkester spiller i bakgrunnen, sier Geir Jørgensen, som er nordområdekoordinator i Naturvernforbundet.

Han regner med Miljødirektoratet gjør den jobben de skal uavhengig av regjeringens tillatelse i Førdefjorden. 

Naturvernforbundet kaller dagens nyhet en av de største forurensningsskandalene i nyere tid, og Geir Jørgensen betegner dagen som en trist dag for norske fjorder.  

- Men tillatelsen som kom i dag hadde klare vilkår og forutsetninger, vil ikke det trygge miljøet i Førdefjorden selv om det legges et sjødeponi der?

- Det skulle helst bare mangle i 2015 at det settes strenge krav til en slik virksomhet. Men, som vi er opptatt av, dette handler om forurensning, og det hjelper ikke å legitimere forurensning med at den overvåkes, avslutter Jørgensen. 


Les også: 

Regjeringen sier ja til sjødeponi i Førdefjorden
- Nå må vi få en avgjørelse i Nussirsaken også

Nordområdekoordinator Geir Jørgensen i Naturvernforbundet mener politikken bør endres slik at vi ikke bruker så mye kobber på verdensbasis. Foto: Naturvernforbundet
Nordområdekoordinator Geir Jørgensen i Naturvernforbundet mener politikken bør endres slik at vi ikke bruker så mye kobber på verdensbasis. Foto: Naturvernforbundet

Tags