Stiftet idrettslag for hovedstadssamene

Mangel på et eget idretts- og treningstilbud for samemiljøet i hovedstaden fikk en gjeng Oslo-bosatte samiske ildsjeler til å stifte sitt eget idrettslag.

Ti idretts- og treningssjeler fra Oslos samiske miljø møtte opp i Sofienbergparken for å stifte det samiske idrettsslaget, melder NRK Sápmi.

– Første målsetting er å stille divisjonslag i innebandy fra høsten av. Dette haster å få på plass, på grunn av påmeldingsfristen. Dette sier idrettslagets nye og aller første leder, Lásse Juhán Helander.

Han ble valgt på idrettslagets stiftelsesmøte, som ble avholdt utendørs i utradisjonelle møtelokaler.