Sterk oljeskepsis på Grønland

Angsten for oljeutslipp er sterk på Grønland. Foto Roger Wilson, NOAA Photo Library.

Grønlenderne er skeptiske til petroleumsvirksomhet, de synes regjeringen gjør en dårlig jobb med å informere om risikoen ved petro, og ikke minst: Fiskerier og turisme er langt viktigere for landets økonomiske fremtid.

Dette er noe av hovedkonklusjonene i en meningsmåling som er utført av miljøorganisasjonen Oceans North for Inuit Circumpolar Council (ICC), og som presenteres i The Arctic Journal.

Bærekraftig i dag

Det kanskje viktigste resultatet i denne undersøkelsen er at hele 82 prosent av de som svarer sier at grønlenderne har en sterk tilknytning til sjøen og over 70 prosent mener naturressursene blir utnyttet på en bærekraftig måte slik situasjonen er nå.

Tåler økt risiko

Likevel sier omkring halvparten at økonomisk vekst må prioriteres, selv om det skulle bety økt miljørisiko. Når det gjelder hva som oppfattes som den aller største trusselen mot Grønlands havområder – og dermed fiskeriressurser – er oljesøl desidert på topp, med hele 65 prosent. Klimaendringer oppnår bare 21 prosent på dette spørsmålet.

Tempo som nå

På spørsmål om hvilket tempo man eventuelt bør holde i utviklingen av petroleumsvirksomhet, er folket delt langs midten. 40 prosent sier tempoet bør være som nå, like mange mener det bør reduseres (eller stoppe helt), mens bare 11 prosent ber om økning i tempoet.

Helse og velferd

Helse og velferd, ivaretakelse av natur/miljø, samt åpenhet, innsyn, tillit og troverdighet er blant de aller viktigste faktorene når man skal ta beslutninger om fremtidig virksomhet på Grønland, skal vi tro denne undersøkelsen.

Varierende tillit

Nettopp tillitsbegrepet er interessant, og bør være en vekker for de grønlandske myndighetene – og andre for den del. Av dem som deltar i den offentlige debatten om spørsmålet olje eller ikke, er det ICC som har desidert sterkest tillit (60 %). Danmark scorer bare 45 prosent her, mens grønlandske selvstyremyndigheter får 44.

Nederst på tillitslisten? Greepeace og Kina, med henholdsvis 25 og 24 prosent.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: