Sterk økning i leteboringen i nord

West Hercules drilling in the Barents Sea. (Photo: Statoil/Ole Jørgen Bratland)
Mer enn halvparten av de rundt 30 planlagte letebrønnene som Statoil planlegger å bore i 2017 ligger på norsk sokkel. Sammenlignet med fjoråret er dette en økning på omkring 30 prosent.


Mer enn halvparten av de rundt 30 planlagte letebrønnene som Statoil planlegger å bore i 2017 ligger på norsk sokkel. Sammenlignet med fjoråret er dette en økning på omkring 30 prosent. 

Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, betegner boreprogrammet for 2017 som sterkt.

– Ved å utnytte egne forbedringer og endrede markedsforhold, har vi fått flere brønner, mer leteareal og mer seismikk for leteinvesteringene våre de siste årene. Dette gjør oss i stand til å planlegge et sterkt boreprogram for 2017 på ca. 30 letebrønner som operatør og partner, sier Dodson.

Letebrønnprogrammet har i følge Dodson god balanse mellom påviste, velkjente bassenger og nye, uutforskede områder

5-7 brønner i Barentshavet er helt sentrale i aktivitetsplanen for 2017. I Norskehavet og i Nordsjøen er ambisjonen å påvise feltnære volumer for å forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur, samt fastslå vekstpotensialet.

Totalt forventer Statoil å fullføre 16-18 letebrønner på norsk sokkel i 2017. 

I 2016 fullførte Statoil til sammen 23 letebrønner som operatør og partner, hvorav 14 på norsk sokkel.Read article in English.
Tim Dodson, Statoils konserndirektør for leting, sier selskapet øker leteboringen med 30 prosent i 2017.
Tim Dodson, Statoils konserndirektør for leting, sier selskapet øker leteboringen med 30 prosent i 2017. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: