Sterk nordnorsk løsning

"Vi må sikre at nordnorske premisser ligger til grunn for utviklingen i retning av en nordnorsk vitenskapelig høyskole."

- Vi må styrke utdanningen av ingeniører på Campus Helgeland, til fordel for Alcoa og andre industribedrifter som er motorer i regionen, skriver rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik  i en kronikk i Helgelendingen. 

Holdø skriver at Høgskolen i i Narvik har et samfunnsoppdrag med et landsdelsperspektiv. Den nordnorske teknologiske høyskolen er og blir en produsent av ingeniører og sivilingeniører og doktoringeniører - og bidragsyter til kompetanse og vekst - for Nordområdene. Dette gjelder uansett påført eller mer eller mindre ønsket fusjon. Uansett framtidas struktur for høyere utdanning og forsking, og uavhengig av fylkesgrenser!

-Vi skal styrke hovedcampus Narvik, og vi må styrke utdanningen av ingeniører på Campus Helgeland, til fordel for Alcoa og andre industribedrifter som er motorer i regionen. Vi må styrke utdanningen i Bodø, i Alta, i Harstad, i Tromsø og i Longyearbyen. Og vi må sikre at nordnorske premisser ligger til grunn for utviklingen i retning av en nordnorsk vitenskapelig høyskole, skriver Narvik-rektoren.