Stenger kjent krabbefiskefelt i Alaska for første gang på 25 år

Krabbebåter til kai i Dutch Harbor, som befinner seg på øygruppen Aleutene i Alaska. (Foto: National Institute for Occupational Safety and Health / Wikimedia Commons).
Krabbebåter til kai i Dutch Harbor, som befinner seg på øygruppen Aleutene i Alaska. (Foto: National Institute for Occupational Safety and Health / Wikimedia Commons).

Alaskas myndigheter stenger Bristol Bay for kongekrabbefiske. Det kan få betydelige konsekvenser for fiskeflåten, industrien og de lokale fiskerisamfunnene i staten. 

Alaskas Departement for Fisk og Vilt bestemte tidligere i september å stenge for fangst av rød kongekrabbe i Bristol Bay denne sesongen, som normalt begynner i midten av oktober. 

Beslutningen tas etter at undersøkelser gjort i sommer viser nedgang i kongekrabbebestanden og alle de store krabbebestandene i Beringhavet. Nedgangen i biomasse og utbredelse var mest bemerkelsesverdig for snøkrabbe. 

Det er første gang på 25 år at fisket etter kongekrabbe i Bristol Bay blir stengt. Men trenden de siste årene har vist lavere bestander. 

Ifølge de siste tallene fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) skal ikke kongekrabbebestanden i Bristol Bay være utsatt for overfiske. For snøkrabben i Beringhavet sin del skal majoriteten ha forsvunnet eller flyttet andre steder.

Store verdier

Det totale krabbefisket i Beringhavet genererer store økonomiske verdier for fiskerisamfunnene og staten Alaska. Når det gjelder kongekrabbe ble det i 2020 landet krabbe for over 50 millioner dollar, ifølge NOAA. 

Stengingen av Bristol Bay, samt den forventede reduksjonen i snøkrabbefangst, kan i år koste fiskeflåten over 100 millioner dollar, sier administrerende direktør Jamie Goen i organisasjonen Alaska Bering Sea Crabbers ifølge det Unalaska-baserte nyhetsmediet KUCB.

Hele saken fra KUCB kan leses her. 

Goen understreker at det ikke bare er krabbefiskerne som blir rammet. Direktøren sier dette får konsekvenser for hele industrien, produsentene og fiskerisamfunnene som er avhengig av inntektene fra krabbefisket. 

I nordamerikanske farvann finner man rød kongekrabbe i Beringhavet og Aleutene [øygruppa som stikker ut fra fastlandet sør i staten], samt i Alaskabukta og sør for British Columbia, Canada. Krabbefisket i Beringhavet vest for Alaska er særlig kjent fra tv-serien Livsfarlig fangst. 

Kutt i skatteinntekter

Alaska er USAs største sjømatprodusent og produserer over halvparten av nasjonens villfangede sjømat årlig, ifølge tall fra Seafood Alaska. 

Sjømatindustrien bringer store inntekter til både statlige og lokale myndigheter. For mange lokalsamfunn i Alaska er fiskeri- og sjømatindustrien den viktigste næringa.

Generelt utgjør krabbefisket en liten del av Alaskas fangst målt i volum. Verdien av dette fisket er imidlertid relativt høy. For byen Unalaska i øyrekka Aleutene vil reduksjonen i både kongekrabbe- og snøkrabbefiske merkes økonomisk. 

"Det er en betydelig inntekt, spesielt for flåten og byen basert på våre skatteinntekter fra fisket og en liten mengde salgsskattinntekter," sier fiskerikonsulent Frank Kelty i Unalaska by til KUCB.

Kelty legger til at byens industri har gjort seg mer og mer avhengig av andre arter enn krabbefiske. Ved Dutch Harbor, USAs største havn basert på mengden sjømat som leveres, produseres det mest fra fiskearten pollock (Alaskatorsk). Målt i volum utgjør pollock over halvparten av den årlige fangsten i Alaska.

Nøkkelord