Statssekretær: - Flytrafikk til Svalbard endres ikke

State Secretary Tom Cato Karlsen of the Norwegian Ministry of Transport and Communications points out that existing traffic to and from Svalbard will not be changed even if the airport’s status has been downgraded from ‘international’ to ‘national’. (Photo: Rafael Matelak/Avinor and the Ministry of Transport and Communications)
- Eksisterende flytrafikk til Svalbard påvirkes ikke av endringen, og dagens ordning med chartertrafikk fra utlandet videreføres som før. Det sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

 

- Eksisterende flytrafikk til Svalbard påvirkes ikke av endringen, og dagens ordning med chartertrafikk fra utlandet videreføres som før. Det sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Før helgen ble det kjent at Samferdselsdepartementet har nedgradert Svalbard lufthavn fra internasjonal til nasjonal lufthavn. I Longyearbyen er det reagert med både overraskelse og frustrasjon.

En betydelig utvikling

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, sier i en epost til High North News at omgjøring av status til nasjonal lufthavn må sees i sammenheng med den betydelige utvikling i trafikken som har funnet sted siden Svalbard lufthavn ble gitt internasjonal status i 1975.

- Svalbard lufthavn er ikke i samsvar med internasjonale retningslinjer for hva som skal anses som en internasjonal lufthavn. Derfor har regjeringen besluttet å endre Svalbard lufthavns status fra internasjonal lufthavn til nasjonal lufthavn, skriver Karlsen.

Ikke dimensjonert

Statssekretæren viser til pressemeldingen lagt ut på Luftfartstilsynets nettside og til informasjon der om at oppbygging av et kontrollapparat ved Svalbard lufthavn dimensjonert for internasjonal rutetrafikk, vil kreve betydelige ressurser både personell- og infrastrukturmessig.

- Når det gjelder spørsmålet om stillingene hos Sysselmannen, kan det legges til at disse stillingene vil kunne avhjelpe noe av det behovet som allerede eksisterer pr. i dag, gjennom fastlandstrafikken og direkte charterflygninger fra utlandet.

Krever store ressurser

Men en tilstrekkelig og forsvarlig tilstedeværelse ved ruteflygninger fra utlandet, vil kreve helt andre og langt større ressurser både når det gjelder infrastruktur og personell, skriver departementet.

Tom Cato Karlsen presiserer at regjeringen ønsker å legge til rette for en bærekraftig utvikling av reiselivet på Svalbard som bidrar til å understøtte målene i norsk svalbardpolitikk.

- Det er fortsatt gode muligheter til å videreutvikle reiselivet og reiselivsproduktene på Svalbard selv om statusen for Svalbard lufthavn er endret. Eksisterende flytrafikk påvirkes ikke av endringen, og dagens ordning med chartertrafikk fra utlandet videreføres som før, avslutter Karlsen sin epost.
Nøkkelord