Statsminister Erna Solberg i ungdomsdebatt på High North Dialogue

Advokat og tidligere Sp-politiker Liv Monica Stubholt i debatt med statsminister Erna Solberg under High North Dialogue 2019. (Foto: Trine Jonassen)

– Temaet for årets konferanse «Næringsliv og unge perspektiver»  er aktuelt og viktig. Jeg tror at det å engasjere de unge er en suksessfaktor for nordområdepolitikken, sier statsminister Erna Solberg.

Årets High North Dialogue-konferanse fokuserer på hva som skjer i næringsliv og samfunn i Arktis og hva dette betyr, særlig for unge.

Konferansen holdes i Bodø, og på grunn av pandemien er en stor del av konferansen digital.

På konferansen første dag, tirsdag ettermiddag, vil det være en moderatorledet samtale mellom statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og to medlemmer av ungdomspanelet for Nordområdemeldinga. Moderator er Arne O. Holm, sjefredaktør i High North News.

Erna Solberg. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)
Statsminister Erna Solberg. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

– Jeg ser veldig frem til å delta på High North Dialogue 2021. Årets tema – Næringsliv og unge perspektiver – er aktuelt og viktig. Jeg tror at det å engasjere de unge er en suksessfaktor for nordområdepolitikken. Dette reflekteres i forberedelsene til regjeringens Nordområdemelding i fjor, hvor vi etablerte og fikk råd fra et ungdomspanel, sier statsminister Erna Solberg til High North News.

– Regjeringens nordområdemelding gjør en bred overveielse av innenrikspolitiske temaer i Arktis. Det er et vedvarende fokus på fremtiden for Nord-Norge og på ungdom. Vi har etablert et fond for unge entreprenører, og vi forbereder også et investeringsfond med både privat og offentlig kapital som skal styres fra Nord-Norge. Det gjøres store investeringer i høyere utdannelse ved UiT Norges arktiske universitet, ved Nord universitet, så vel som andre forskningsinstitusjoner, samt i kultur, infrastruktur og kommunikasjonsprosjekter som vil komme Nord-Norge til gode, legger Solberg til.

– Det at unge mennesker kan ta utdanning, finne relevante arbeidsmuligheter og fortsette å bo i Nord-Norge er et spørsmål av nasjonal interesse. De unges perspektiver er viktige for demokratiet vårt, og det er også fornuftig hvis vi skal nå våre langsiktige mål.

Nicole Natalie Furnes is a member of the Governmental High North Whitepaper Youth Panel.
Nicole Natalie Furnes er medlem av regjeringens ungdomspanel for Nordområdemeldingen.

Nicole Natalie Furnes er medlem av regjeringens ungdomspanel for Nordområdemeldingen. Hun sier det er avgjørende å synliggjøre viktigheten av at ungdom deltar i politikk og samfunnsutvikling.

– Ungdommens deltakelse er viktig av flere grunner. For det første tror jeg samarbeid og deltakelse skaper en følelse av å være knyttet til et sted. Hvis en ung person for delta i utviklingen av sitt hjemsted i ung alder, vil kanskje han eller hun vurdere å komme tilbake etter å ha studert sørpå fordi de kjenner en sterk tilknytning til stedet. For det andre har ikke norsk ungdom under 18 år stemmerett. Ungdomsråd eller andre former for ungdomsdeltakelse kan gi denne viktige gruppen et talerør og en stemme. For det tredje har ungdom et annet syn på ting og kan komme med annerledes og interessante ideer og løsninger på problemer, sier Furnes.

Paneldebatten starter tirsdag 20. april klokken 17:15. Deltakere er:

  • Statsminister Erna Solberg
  • Ap-leder Jonas Gahr Støre
  • Nicole Natalie Furnes, medlem av regjeringens ungdomspanel for Nordområdemeldinga
  • Øyvind Johan Olsen, medlem av regjeringens ungdomspanel for Nordområdemeldinga

Debattleder: Arne O. Holm, sjefredaktør i High North News

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord