Statsminister Erna Solberg (H): - Det har aldri vært viktigere med samarbeid i Arktis

Statsminister Erna Solberg får overlevert rapport om bærekraftig blå økonomi i nord fra Senter for hav og Arktis av senterets direktør Jan-Gunnar Winther. Foto: Amund Trellevik/High North News

En bærekraftig og blå økonomi, regjeringens innsats for å øke næringsliv og utvikling i Nord-Norge og samarbeid. Det er de tre viktigste områdene for vekst i arktiske områder, mener statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet konferansen High North Dialogue 2019 med å snakke om hvordan man kan få opp sysselsettingen i Nordområdene og derigjennom sikre levedyktige samfunn. 

Den første av totalt tre fokusområder for regjeringen er å sikre en bærekraftig og "blå" økonomi. 

Jeg tror at havene - i stor grad - holder nøkkelen til økonomisk utvikling i Arktis, innledet hun foran de 300 konferansedeltakerne, men la til:

- Vi må sikre at menneskelig aktivitet ikke ødelegger miljøet i Arktis. Samtidig må vi bruke de økonomiske mulighetene som finnes til fordel for menneskene som lever i denne regionen. 

Balansegang

Men Solberg erkjente samtidig at det er nødvendig å finne en balanse mellom økonomisk vekst og ivaretakelse av miljøet.

Jeg tror at havene - i stor grad - holder nøkkelen til økonomisk utvikling i Arktis
Erna Solberg, statsminister i Norge

- Havene trues fra mange fronter, fra klimaendringer til forsøpling av havet, forurensning, tap av biologisk mangfold og overfiske. Vi må finne en god balanse mellom å utnytte og å beskytte ressurser som lever i havet. 

Ergo:

- Vi trenger å bygge en bærekraftig havøkonomi.

Hun mener imidlertid at Norge har kommet langt på vei i å finne denne balansen. 

Bærekraftig utnyttelse av havet har lagt grunnlaget for Norges rikdom og  for velferden vår befolkning nyter godt av. Vi har vist at det er mulig å kombinere havbasert industri og et sunt miljø. Jeg tror at dette også lar seg gjennomføre i Arktis.

Hun trakk blant annet frem Havpanelet for en bærekraftig blå økonomi som eksempel. 

Statsoverhoder og regjeringsledere fra alle kontinenter utgjør dette panelet. Vårt mål er å fremme en ny forståelse for havene som vil hjelpe oss til å både beskytte dem og optimalisere deres verdi for menneskeheten, sa hun. 

Fikk overlevert rapport

I oktober skal Norge være vertskap for Our Ocean Conference:

- Vi vil legge vekt på at kunnskapsbasert, helhetlig styring av hav- og kystområder er nøkkelen til å sikre en balanse mellom beskyttelse og bærekraftig utnytting.

Solberg mottok også en rapport fra Senter for Hav og Arktis om tilstanden for den bærekraftige blå økonomien i Norges nordområder, rett i forkant av sin tale på High North Dialogue. 

- Rapporten inneholder analyser av både utfordringer og muligheter, forteller Jan-Gunnar Winther, som overleverte rapporten til statsministeren.

- Ting går bra i Nord-Norge

Statsministeren understreket at ting går veldig godt i Norge og at hun opplever at den økonomiske veksten også kryper nordover. 

Statsminister Erna Solberg på scenen under High North Dialogue. Foto: Malte Humpert/High North News

- Folk finner jobber i en rekke industri- og næringssektorer, i gruvedrift og i high-tech-foretak. I turisme, i fiskeoppdrett og i utnyttelse av naturressurser, ramset hun opp. 

Solberg nevnte blant annet LNS i Vesterålen, Elkem Salten i Bodø og gruveprosjektene i Sør-Varanger og Kvalsund som eksempler på det hun kalte "suksessbedrifter". 

At antall hotellovernattinger i Nord-Norge har skutt i været, fiskeindustrien har fått seg et løft og at arbeidsledigheten er lavere i Nordland og Troms enn i andre deler av Norge, passet hun på å trekke fram. 

- Dette er takket være hardt arbeid fra folket som bor her - og deres ideer, sa hun. 

Utfordringer

Men man har også utfordringer,j erkjente hun. Utfordringer man må finne løsninger på i fellesskap:

I noen industrier mangler man for eksempel kompetent arbeidskraft, og et høyt antall unge mennesker forlater regionen. Forskning og kunnskap er kjernen i Norges politikk for å drive utvikling og skape jobber. Våre konkurransefortrinn ligger i våre ferdigheter og vår innovative tilnærming.

Statsminister Erna Solberg ga sin egen regjering æren for å føre en politikk hun mener skaper og vil skape enda flere nordnorske arbeidsplasser i fremtiden. 

Vi investerer i å bygge veier, jernbanelinjer, flyplasser og havner. Investeringer i stamveinettet i Nord-Norge har blitt mer enn doblet. Vi kutter skatter og vi reduserer byråkratisk papirarbeid. Og siden den nåværende regjeringen fikk makten i 2013 har vi doblet Norges forsknings- og innovasjonsbudsjett.

Solberg skrøt av FoU-initiativene i Nordland og Troms. Og trakk fram gassdrevne og elektriske ferger og fiskebåter som eksempler. 

- Verdens første elektriske servicebåt for oppdrettsindustrien bygges i Grovfjord - ikke i Singapore. Norske selskaper skaper jobber og tjener penger mens de samtidig løser globale problemer. Og den beste nyheten er at det fulle potensialet i Nord-Norge og Arktis ikke på langt nær er realisert enda, sa hun. 

Verdens første elektriske servicebåt for oppdrettsindustrien bygges i Grovfjord - ikke i Singapore
Erna Solberg, statsminister i Norge

Solberg la til at dette er årsaken til at regjeringen nå jobber for å oppdatere Norges arktiske strategi. En strategi som også vil si noe om utfordringene innenfor beredskap og krisehåndtering.

Beredskap

For Solberg kunne kanskje ikke unngå å komme inn på Viking Sky-ulykken utenfor Mørekysten for et par uker siden. 

- Nylig minnet hendelsen med cruiseskipet Viking Sky på vestlandskysten oss om naturkreftenes styrke og om den iboende risikoen som ligger i å navigere i våre farvann, sa hun og fortsatte: 

Vi ble alle imponert av den vellykkede innsatsen til redningstjenesten og de lokale frivillige.

Hun understreket viktigheten av høy kvalitet på værvarsling og advarsler for Arktis. Både for hverdagslivet og for beredskap og krisehåndtering.

Som et ledd i vårt Arktis 2030-program, bruker Meteorologisk Institutt en høyoppløselig hav- og sjøismodell for Barentshavet og områdene rundt Svalbard, fortalte hun. 

Men poengterte videre at: 

- Det grunnleggende ansvaret for et skips sikkerhet ligger på rederiet og kapteinen. Deres vurderinger av risiko, defensive tiltak og beredskap vil alltid være betydelige. 

Aldri vært viktigere med samarbeid

- Når det gjelder krisehåndtering og beredskap er vi avhengige av samarbeid med våre naboland. Vi har sterke tradisjoner, omfattende erfaring og vi gjør fremskritt med nye tiltak, sa Erna Solberg og fortsatte: 

Det har aldri vært viktigere å samarbeide enn i dag. Vi trenger eksempler og bevis på at internasjonalt samarbeid fungerer hvis vi vil ha jobber, hvis vi vil ha fred og stabilitet, handel og samarbeid med våre naboer. 

Neste uke reiser Erna Solberg til St. Petersburg for å delta på Arktisk Forum sammen med Russlands statsminister Vladimir Putin. Overfor konferansedeltakerne understreket hun at de to landene klarer å samarbeide - tross utfordringer. 

Hvis vi vil ha jobber, hvis vi vil ha fred og stabilitet, så er handel, åpenhet og samarbeid med våre naboer helt essensielt.
Erna Solberg, statsminister i Norge

- Vår politiske dialog støttes av praktisk dag-til-dag-samarbeid på områder som fiskeri, miljøspørsmål, atomsikkerhet, søk og redning. Selv under den kalde krigen møttes norske og russiske diplomater og forskere for å bli enige om bærekraftige fiskekvoter. Som et resultat av det bobler det i dag av torsk i Barentshavet, sa hun og understreket: 

Hvis vi vil ha jobber, hvis vi vil ha fred og stabilitet, så er handel, åpenhet og samarbeid med våre naboer helt essensielt.

Erna Solberg avsluttet med å si at det var bærekraftige løsninger som la grunnlaget for den velstanden vi har i Norge i dag. 

- Og jeg er overbevist om at hvis vi fortsetter på samme kurs vil fortsatt utvikling av arktiske områder tjene oss alle. 

Nøkkelord