Statsbudsjettet: UiN får flere stipendiatstillinger

Universitetet i Nordland (UiN), og Universitetet i Agder og Stavanger, får til sammen 50 av totalt 100 nye stipendiatstillinger.

Universitetet i Nordland (UiN), og Universitetet i Agder og Stavanger, får til sammen 50 av totalt 100 nye stipendiatstillinger.

Det er klart etter at Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet i dag har inngått en helhetlig avtale om statsbudsjettet for neste år. 

UiN var opprinnelig bare tilgodesett med 2 stipendiatstillinger i framlegget til statsbudsjett for 2015.

Nå blir det langt flere.

- Vi vet ikke fordelingen ennå. Men med 50 stipendiatstillinger delt på oss tre nye og moderne universiteter, blir dette et betydelig løft for fakultetene våre, sier rektor Pål A. Pedersen ved UiN. 

- Dette er meget godt nytt fra regjeringen og støttepartiene når det gjelder stipendiatfordelingen for neste år, og sier noe om viljen til en langsiktig satsing på oss nye universiteter, legger han til.

Tags