Statsbudsjettet: - Ser ikke alvoret for Longyearbyen

- Forslaget til statsbudsjett betyr økte utgifter lokalt for drift av energisystemet, som eies og drives av LL, sier Arild Olsen. (Foto: Erlend Bjørtvedt/wikipedia commons).
- Regjeringen har ikke tatt situasjonen i Longyearbyen innover seg. Vi får store utfordringer, sier leder i Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen.


- Regjeringen har ikke tatt situasjonen i Longyearbyen innover seg. Vi får store utfordringer, sier leder i LL, Arild Olsen.

Selv om han gleder seg over at NVE settes i stand til å opprettholde trykket på etablering av sikringstiltak for befolkningen og bebyggelsen i Longyearbyen, er lederen av Longyearbyen lokalstyre (LL), Arild Olsen (A) ikke fornøyd med forslaget til statsbudsjett.


Gledelig med sikringstiltak

- Vi ser at samtlige statlige aktører på Svalbard får bevilgninger for å opprettholde sin aktivitet, og vi ser at NVE kan holde trykket oppe på sikringstiltakene for å trygge befolkningen. Dette er gledelig, presiserer Olsen overfor High North News.

- Men arbeidet til lokalstyret er ikke hensyntatt på en god nok måte. Det er jo åpenbart at dagens situasjon, med på tanke på ras- og flomproblematikken, gir økte kostnader for LL.


Langt unna normalsituasjon

I tillegg kommer økte kostnader som en følge av klimatiske og strukturelle samfunnsendringer, og alt dette må nå dekkes inn over et driftsbudsjett som er tiltenkt en normal situasjon.

Lederen i Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen (A), mener regjeringen ikke har tatt innover seg at situasjonen i Longyearbyen er ekstraordinær. (Foto: Arne O. Holm).
Lederen i Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen (A), mener regjeringen ikke har tatt innover seg at situasjonen i Longyearbyen er ekstraordinær. (Foto: Arne O. Holm).

Arild Olsen mener at Longyearbyen er langt unna en normalsituasjon, og at regjeringen ikke har tatt dette alvoret inn over seg.

- Denne mangelen på innsikt reflekteres også inn mot delfinansiering som er lagt til grunn for ny reserveenergi, samt det at Staten trekker seg ut av sin andel for drift av kullkraftverket, påpeker Olsen.


Skjerme husholdningene

- Dette betyr økte lokale utgifter for driften av energisystemet, som eies og drives av LL. Vi må sette oss ned å finne løsninger på denne situasjonen, og jeg mener det blir rett å skjerme husholdningen og mindre nærings aktører, mens de store strømforbrukerne tar en større andel.

I svalbardsammenheng er de store forbrukerne i hovedsak statlige eller halvstatlige aktører, som i praksis får bevilgninger over statsbudsjettet. Vi opprettholder altså aktiviteten, men det er ikke uten betydelige utfordringer - som vi må finne løsninger på, avslutter lederen av lokalutvalget i Longyearbyen, Arild Olsen.Tags