Statsbudsjettet: Øker det militære nærværet i nord

Forsvarsministeren kaller Russland for "en særlig utfordring" på toppmøte i London (Arkivfoto: Forsvarsdepartementet/Flickr).
- Nordområdene er viktig både for Norge og NATO. Derfor har regjeringen fulgt opp langtidsplanen med forslag til budsjett for 2019 med å øke nærværet, beredskapen og tilgjengeligheten i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


- Nordområdene er viktig både for Norge og NATO. Derfor har regjeringen fulgt opp langtidsplanen med forslag til budsjett for 2019 med å øke nærværet, beredskapen og tilgjengeligheten i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I statsbudsjettet i dag kommer det frem at regjeringen vil bevilge 535 millioner kroner mer til Forsvaret og Politiet.

Sjøforsvaret får med seg over halvparten.

Forsvarsgrenen får 295 millioner kroner mer å rutte med, og har med det en totalramme på 4,4 milliarder kroner neste år.

Vil øke forsvarsbudsjettet med 7,3 prosent

- Regjeringen fortsetter arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å øke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliarder kroner. Det er en økning på 7,3 prosent. Med en bevisst satsing på Forsvaret ser vi nå at mannskapene får mer trening og øving med mer tilgjengelig materiall. Reaksjonsevnen blir kortere, og evnen til å holde ut i en konfliksituasjon øker. Dette er helt i tråd med målsettingene våre og viser at regjeringen er til å stole på i forsvarspolitikken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

Fortsetter å bygge opp Hæren i nord

For å øke nærværet av det landmilitære fotavtrykket i Finnmark vil Forsvaret etablere en manøverenhet som skal bli en kavaleribataljon på Porsangermoen, mens det nye jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger fortsetter som i dag.

Aktivitetene i Hæren skjer for en stor del i Nord-Norge, og regjeringen ønsker å prioritere mer øving av Brigade Nord og Garnisonen i Sør-Varanger i 2019.

Heimevernet trenger mer øving for å være godt forberedt i krise- og konfliktsituasjoner. Regjeringen viderefører derfor den økte treningsmengden for heimevernsdistriktene i Troms og Finnmark, og vil også fortsette å anskaffe mer moderne materiell og personlig utstyr til de som er med i Heimevernet.

 

Bedre situasjonsbilde

Ubåten som er stasjonert ved Ramsund får flere seilingsdøgn i 2019. Marinens andre fartøy skal også seile mer i nord enn i tidligere år.

På flysiden skal, blant annet, de maritime patruljeflyene operere mer i nord enn tidligere. Sammen med investeringer i nye maritime patruljefly og nye kystvaktfartøy gjør dette at nærvær, situasjonsforståelse og beredskap blir styrket enda mer, fremhever Forsvarsdepartementet.


Investerer i bygg og eiendom

Regjeringen vil sette av rundt 650 millioner kroner til utvikling av Evenes flystasjon.

 
Pengene skal gå til fysisk sikring og vern av flystasjonen, samt til å oppgradere infrastruktur.

Regjeringen vil også bruke omlag 200 millioner kroner til investeringsprosjekter i Troms, blant annet til fornying av boliger i Bardufoss - og oppgradering av kabelbanen i Sørreisa.

Her finner du mer om Forsvarsdepartementets budsjett for 2019.

Nøkkelord