Statsbudsjettet 2022: Styrking av redningsberedskapen i Nord-Norge

Et redningshelikopter av typen Westland Sea King, operert av 330 skvadron i Luftforsvaret. (Foto: Philip Gabrielsen / Wikimedia Commons)
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 243,1 millioner kroner til etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og en felles operasjon med Sysselmesterens helikoptertjeneste på Svalbard.

Tirsdag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge skal det etableres en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. Det tas sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022.

– Regjeringen er opptatt av å styrke beredskapen i nord. Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Anbudskonkurransen viste at felles leverandør og felles operert base for Tromsø og Sysselmesterens helikoptertjeneste på Svalbard vil gi økonomiske fordeler og bedre kvalitet. Det legges derfor opp til en slik løsning. Det planlegges for å skifte til ny leverandør på Svalbardbasen i løpet av 2022.

Tolv ‘Sea King’-helikoptre skal skiftes ut med 16 nye ‘SAR Queen’-redningshelikoptre av typen AW101.

– SAR Queen har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn Sea King-maskinene. Den norske redningstjenesten vil med dette få et betydelig løft - både over hav og land, sier Mæland.

Det er foreslått bevilget 238,2 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og 4,9 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, tilsammen 243,1 millioner kroner.

Also read

Nøkkelord