Statsbudsjettet 2018: Avvikler på Svalbard

Cleaning up after coalmining operations in Svea and Lunckefjell on Svalbard will be far more expensive than previously assumed, Minister of Trade, Industry and Fish, Monica Mæland (right), writes in a letter to Stortinget. (Photo: Trond Viken/NFD)
Regjeringen foreslår å avvikle kulldrifta i Svea og Lunckefjell, og vil rydde opp i gruvene i 2018.


Regjeringen foreslår å avvikle kulldrifta i Svea og Lunckefjell, og vil rydde opp i gruvene i 2018.

- Etter en samlet vurdering har regjeringa kommet fram til at avvikling og opprydding av kulldriften i Svea og Lunckefjell nå er den riktige løsningen, sier næringsminister Monica Mæland (H). 

Produksjonen i Svea og Lunckefjell ble stanset, eller lagt på is, i 2016. Driftshvilen ble innført for en periode på inntil tre år. Bakgrunnen var at det ikke lenger var økonomisk grunnlag for videre drift. I 2016 var det om lag 45 tilsette i Svea og Lunckefjell.

- Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at driftshvile videre ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydelig på selv, sier næringsministeren.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 141 millioner kroner til å starte opprydding i Svea og Lunckefjell. Hva oppryddinga totalt vil koste, kommer blant annet an på krav som miljømyndighetene vil stille.

Det legges ikke til rette for annen aktivitet i Svea når oppryddingen er gjennomført. Dette utelukker ikke at enkelte gjenværende, såkalte «kalde» bygninger kan stilles til disposisjon for reiseliv eller forskning slik det gjøres med forlatte bygninger andre steder på Svalbard.

- Det vil være stor aktivitet i Svea og Lunckefjell i oppryddingsperioden, noe som vil gi Longyearbyen-samfunnet ytterligere tid til omstilling, seier Mæland.

Regjeringa foreslår i tillegg å bevilge 43 millioner kroner i 2018 til å dekke pensjonsforpliktelser i gruveselskapet i Store Norske-konsernet.

- Store Norske vil fortsatt spille en viktig rolle, blant annet gjennom drift av Gruve 7, og gjennom oppryddingen i Svea og Lunckefjell, sier Mæland.
Read English version

Nøkkelord