Statoilsjefen mener det er nødvendig med oljeleting i Lofoten og Vesterålen

Statoil-sjef Eldar Sætre er ifølge NTB helt klar på at oljeaktiviteten vil falle mye etter 2025 dersom ikke nye felt åpnes for leteaktivitet. Han understreker at det er helt nødvendig med nye arealer for leting.
Statoil-sjef Eldar Sætre er ifølge NTB helt klar på at oljeaktiviteten vil falle mye etter 2025 dersom ikke nye felt åpnes for leteaktivitet. Han understreker at det er helt nødvendig med nye arealer for leting.Statoil-sjef Eldar Sætre er ifølge NTB helt klar på at oljeaktiviteten vil falle mye etter 2025 dersom ikke nye felt åpnes for leteaktivitet. Han understreker at det er helt nødvendig med nye arealer for leting.

-Ny aktivitet forutsetter en jevn tilgang til nye områder. Derfor blir 23. konsesjonsrunde veldig viktig for videre aktivitet, men det vil også være nødvendig å åpne ytterligere områder i årene som kommer, sa Sætre på Arbeiderpartiets industrikonferanse mandag.

Sætre viste til at petroleumsnæringen skaper 250.000-300.000 jobber i Norge.

-Vi har alltid utviklet nye områder basert på kunnskap, og vil aldri gå inn i områder der vi ikke føler oss helt trygge på at fiskeri- og miljøhensyn er godt ivaretatt, understreket Statoil-sjefen.

Nedgangen i oljeinvesteringene og oljeprisens kraftige fall har det siste året ført til høyere ledighet og svakere vekstutsikter for norsk økonomi. Anslag viser at godt over 20.000 oljerelaterte jobber allerede har forsvunnet i Norge.

Les også: Ordfører i Harstad Marianne Bremnes (Ap) forteller at hun ofte opplever at følelser overstyrer en saklig oljedebatt.
Produksjon og aktivitet på norsk sokkel vil i følge Statoil-sjef Eldar Sætre falle jevnt etter 2025, dersom vi ikke finner nye felt og ny aktivitet. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)
Produksjon og aktivitet på norsk sokkel vil i følge Statoil-sjef Eldar Sætre falle jevnt etter 2025, dersom vi ikke finner nye felt og får igang ny aktivitet. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)
Glemme Lofoten


Leder i Folkeaksjonen oljefritt i Lofoten, Vesterålen og Senja, Bente Lorentzen, mener Statoil-sjefen bare skal glemme Lofoten.

- Det er ikke aktuelt. De må gjerne øke presset, men de må høre på folket. Dette er det viktigste området for norske fiskerier, og de kan ikke gamble med fiskebestanden i Norskehavet og hele Barentshavet, sier Lorentzen.

Lorentzen viser til Statoil-sjefens utsagn. Og mener han må ha lagt bort petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen, dersom man skal ta han på ordet.

- Sætre sier han aldri vil gå inn i områder hvor han ikke er trygg på at fiskeri- og miljøhensyn blir godt ivaretatt. Og er det noe havforskere er tydelig på, så er det sårbarheten i havet omkring Lofoten, Senja og Vesterålen, sier oljemotstanderen.

Likevel tolker Lorentzen at Sætres krav om nye arealer underforstått viser et ønske om å åpne de mest sårbare områdene.

- Vi har uansett klokketro på at presset vi fører mot politisk hold vil holde i lang tid. Vi sier ifra, står imot med folkefester og demonstrasjoner. Og meningsmålinger viser flertall mot oljeboring i disse områdene. Bare se på fylkesvalget. Partiene mot oljeboring har hatt fremgang, sier Lorentzen.

Uansett situasjon i oljenæringa, vil det aldri bli aktuelt å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Bente Kristine Lorentzen leder i  Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
Uansett situasjon i oljenæringa, vil det aldri bli aktuelt å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Bente Kristine Lorentzen leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. (Foto: FOLVS)

Sterk uenighet

Åpning av nye områder for oljeleting er en svært omstridt politisk sak. Og med SV og Senterpartiet inn i fylkesrådet i Nordland vil det herske stor uenighet omkring oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF står det klart at området Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes mot oljeleting i denne stortingsperioden. Avtalen innebærer at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten.

Arbeiderpartiet er for en konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. SV og Miljøpartiet De Grønne stemte for å avlyse hele den 23. konsesjonsrunden da saken ble behandlet i Stortinget.

Marius Meisfjord Jøsevold, leder Nordland SV
Fylkesleder i SV, Marius Meisfjord Jøsevold mener det er helt forståelig at Statoil ønsker å holde folk i arbeid. Men sier troen på lønnsomheten ved å bore i Lofoten, Senja og Vesterålen er som å tro på julenissen. (Foto: SV)

Skjønner Statoil

Fylkesleder i SV, Marius Meisfjord Jøsevold mener det er helt forståelig at Statoil ønsker å holde folk i arbeid.

- Setter vi oss i Statoils sko, er det lett å forstå at de ønsker å tjene penger, ha aktivitet og holde folk i arbeid, sier Jøsevold.

Han mener det er viktig å sørge for at folk er i arbeid framover, men ikke på akkord med miljøkrav.

- Fylkesrådet har nettopp skrevet under på et politisk dokument som handler om et «null-utslipps-samfunn». Og da kan vi ikke bare slippe Statoil løs, sier Jøsevold, og legger til at områdene rundt Senja, Vesterålen og Lofoten er svært kontroversielle.

-Mange regjeringer har valgt å ikke bore i Lofoten. Og jeg tolker ikke at Sætre konkret peker mot disse områdene. Men Statoil borer der de får lov, og det er til slutt en politisk beslutning, sier fylkeslederen.


Andre næringer

Bente Lorentzen og Marius Meisfjord Jøsevold mener begge at mer kunnskap om andre næringer gjør Lofoten, Senja og Vesterålen stadig mindre aktuell for oljeboring.

- I dag er det fortsatt et bilde at olja er lik vekst, men dette bildet stemmer ikke mer, sier Lorentzen, og viser til regjeringens sluttrapport om verdiskaping i nord «Framtid i nord».

- Rapporten viser at man bare innen fiskeri og havbruk kan oppnå 10.000 nye arbeidsplasser innen 2030. Og dette sammenlignet med 1100 potensielle arbeidsplasser innen oljesektoren i samme område, sier hun.

Oljeforkjemperen mener det hele handler o fokus, og hva politikere legger til rette for.

- Det sier seg selv at det lønner seg å satse på arbeidsplasser som varer mer enn 30-40 år. Spesielt når olje-arbeidsplassene gambler med de viktigste fiskeriområdene vi har, sier Lorentzen.

- Mer kunnskap om andre næringer, gjør oljeutvinning mindre aktuelt. Og slik vi ser det i dag, er det som å tro på julenissen å si at det vil lønne seg med olje i Lofoten, sier Jøsevold.

 

Fakta om de antatte olje- og gassforekomstene:

Verken den rødgrønne eller den sittende borgerlige regjeringen har åpnet for oljevirksomhet i de aktuelle blokkene Nordland VI og VII samt Troms II.

Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 202 millioner oljeekvivalenter – tilsvarende 1,3 milliarder fat – i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forekomstene antas å ha en nettoverdi på minst 500 milliarder kroner, men verdipotensialet kan være rundt tre ganger så høyt.

36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

Forekomstene fordeler seg slik: Nordland VI (43 prosent), Nordland VII (21 prosent), Troms II (20 prosent), Eggakanten (7 prosent), Vestfjorden (5 prosent) og Nordland V (4 prosent).                  Kilde: NTB

 


Tags