Statoil stenger kontoret i Alaska

Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil. (Foto: Trond Isaksen/Statoil ASA))
Ettersom lisensene i Tsjuktsjerhavet ikke lenger anses konkurransedyktige i Statoils globale portefølje, har selskapet besluttet å gå ut av lisensene og stenge kontoret i Anchorage, Alaska

Ettersom lisensene i Tsjuktsjerhavet ikke lenger anses konkurransedyktige i Statoils globale portefølje, har selskapet besluttet å gå ut av lisensene og stenge kontoret i Anchorage, Alaska

- Vi har arbeidet for å modne fram lisensene i Alaska siden 2008. Det er gjort en solid innsats, men i dagens situasjon kan vi ikke forsvare fortsatt arbeid for å utvikle disse videre, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.  

Beslutningen medfører at Statoil går ut av 16 egenopererte lisenser, samt 50 lisenser der ConocoPhillips er operatør, alle i Tsjuktsjerhavet. Lisensene ble tildelt i lisenssalget i Alaska i 2008, og utløper i 2020. 


Økt forståelse


Statoil har gjennomført en rekke studier, forskning og aktiviteter i Alaska som har gitt selskapet betydelig kompetanse og ekspertise som kan benyttes i andre forretningsmuligheter i nordområdene i framtiden.  

-  Vår forståelse av utfordringene og mulighetene har økt betydelig de siste årene. Dette gir Statoil en unik posisjon og erfaring som selskapet vil fortsette å benytte fremover, sier Dodson.


Tags