Statoil investerer 49 milliarder kroner i Johan Castberg-feltet

Johan Castberg will produce for more than 30 years and the long production phase will create significant activities for the Norwegian supply industry and provide ample ripple effects in the High North, according to Statoil. (Illustration: Statoil)
Investeringen er lavere enn tidligere anslag over hva utbyggingen i Barentshavet vil koste, men Statoil lover å gjøre oljefeltet nordvest for Hammerfest lønnsomt. Utbyggingen vil gi flere nye arbeidsplasser til Nord-Norge både i utbyggings- og driftsfasen.


Investeringen er lavere enn tidligere anslag over hva utbyggingen i Barentshavet vil koste, men Statoil lover å gjøre oljefeltet nordvest for Hammerfest lønnsomt. Utbyggingen vil gi flere nye arbeidsplasser til Nord-Norge både i utbyggings- og driftsfasen.

Statoil leverer i dag den såkalte PUD’en (plan for utbygging og drift) for Johan Castberg-prosjektet på vegne av lisenspartnerskapet med Eni og Petoro.

Flere hovedkontrakter skal også tildeles norsk industri.

– Dette er en stor dag. Endelig har vi lykkes med å realisere Johan Castberg-utbyggingen. Prosjektet blir sentralt i videreutviklingen av nordområdene, og vil skape betydelige verdier og ringvirkninger for Norge, sier Statoils Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, i en pressemelding.

Margareth Øvrum er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. (Foto: Trond Isaksen/Statoil)
Margareth Øvrum er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. (Foto: Trond Isaksen/Statoil)

Betydelige ringvirkninger i nord

Investeringskostnadene for Johan Castberg blir cirka 49 milliarder kroner, og planlagt oppstart for feltet er 2022.

De forventede utvinnbare ressursene er anslått til 450–650 millioner fat oljeekvivalenter. Dette gjør Johan Castberg-prosjektet til det største offshore olje og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygget i 2017.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Pressetalsmann i Statoil, Eskil Eriksen, uttaler til NRK at det i utbyggingsfasen vil bli rundt 1800 årsverk til Nord-Norge og at de store ringvirkningene vil komme i driftsfasen.

- Da snakker vi om 30 år som feltet skal være i drift, der er det anslagsvis 500 årsverk i året i Nord-Norge, sier han i en kommentar.


Har halvert investeringskostnadene

Konserndirektør Øvrum innrømmer at Johan Castberg-feltet har bydd på utfordringer.

– Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag leverer vi en solid utbyggingsplan for et felt med halverte investeringskostnader og som vil være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet, sier hun.

Johan Castberg blir det sjette prosjektet som kommer i produksjon i Nord-Norge.

- Feltet vil være en viktig bærebjelke i videreutviklingen av olje og gassindustrien i Nord. Det vil også bli bygget ut infrastruktur i et nytt område på norsk sokkel. Av erfaring vet vi at dette vil skape nye utbyggingsmuligheter, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel.

Samtidig med overleveringen av PUD, signerer Statoil kontrakt både for undervanns-produksjonssystemet for Johan Castberg og EPma, eller prosjektering og innkjøpsledelse, begge med Aker Solutions AS. Kontraktene har en samlet verdi på omlag 4 milliarder NOK.

Partnerskapet i Johan Castberg består av Statoil (Operatør 50 prosent), Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent).


Tags