Statoil forlenger avtale med Rapp Bomek

Fra Burøya i Bodø har Rapp Bomek gjort seg verdensledende på branndører til petroleumsindustrien. (Foto: Linda Storholm)
Branndørprodusenten har allerede hatt kontrakt med Statoil i ti år, nå forlenges avtalen med fem år, med opsjon på ytterligere fire.


Branndørprodusenten har allerede hatt kontrakt med Statoil i ti år, nå forlenges avtalen med fem år, med opsjon på ytterligere fire. 


Kontrakten er en rammeavtale på ettersalg og service på branndører. Rapp Bomek holder til i Bodø, og er verdensledende på branndører til offshoreinstallasjoner. 

Selskapets salgs- og markedsdirektør Per Arne Haug sier at avtalen er svært viktig for Rapp Bomek. 

- I over ti år har vi utviklet et godt forhold til Statoil gjennom å betjene både nye og eksisterende installasjoner offshore og onshore.

Haug sier videre at fortsettelsen av avtalen gir grunnlag for videreutvikling av selskapet. Selskapet planlegger nå å utnytte den sterke posisjonen de har på norsk sokkel til å videreutvikle seg mot mer ettersalg og service utenfor hjemmemarkedet. Dette er nå under evaluering, og administrerende direktør Terje Bøe uttaler at en avgjørelse vil tas i løpet av 2016. 
Tags