Starter rubingruve på Grønland

LNS/Frode Nilsen håper å være i gang med rubingruven på Grønland denne vinteren – på ettervinteren. Det er formidable tall det er snakk om. I Canada regner man en rubingruve for å være kommersielt drivverdig med 3 – 4 karat per tonn. Forekomsten LNS jobber med inneholder 1400 karat per tonn. 

LNS skal stå for hele utbyggingen og driften, og har dessuten en 20 % eierandel i selve gruveselskapet. 

Man snakker om (anslag) 80 til 100 arbeidsplasser.

 

Kort om Grønland: 

Selvstyremyndighetene får ca 3,7 milliarder kroner fra den danske stat, et beløp som (iflg. FN) ikke er indexregulert. Fiskeriene er i nedgang og olje- og gassvirksomhet ligger et godt stykke frem i tid. På kort sikt er gruvedrift det som kan sikre/berge landets økonomi.

Grønland


Vis større kart

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: