Stadig vekst i sjømatindustrien

Veksten i norsk havbruksnæringe skal skje på bakgrunn av miljøindikatorer. (Foto: Wikimedia commons/Hans-Petter Fjeld)
Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner i september, til tross for russiske sanksjoner

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner i september, til tross for russiske sanksjoner.

Det betyr en økning på 792 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med september måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,5 milliarder kroner, som er en økning på 6,7 milliarder kroner, og hele 16 prosent, sammenlignet med i fjor.

– Norsk sjømateksport vokser videre når vi nå passerer årets tre første kvartaler. Veksten fortsetter på tross av importstoppen til Russland, men det er fortsatt tidlig å konkludere på effekten av at vårt største marked har falt bort, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Det er den globale etterspørselsveksten, og norske selskapers evne til å omstille seg, som bidrar til å dempe de russiske utfordringene, mener Chramer.

 

Vekst for laks og makrell

Det er spesielt laks- og makrellnæringen som kan glede seg over gode tall.

Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en økning på 232 millioner kroner, og syv prosent, målt mot september i fjor.

Hittil i år er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner, som er en økning på 4,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Makrelleksporten økte i september med 393 millioner kroner, til totalt 730 millioner kroner. Det er en økning på 117 prosent målt mot september i fjor. Hittil i år er eksporten av makrell økt med 651 millioner kroner, til totalt 1,7 milliard kroner.


Ned for sild

Eksporten av sild falt med 33 millioner kroner, eller 17 prosent i september, til en samlet verdi av 161 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert sild for 1,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 139 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sjømatråd: Christian Chramer Foto: Marius Fiskum © Norges sjømatråd
Norges sjømatråd: Christian Chramer Foto: Marius Fiskum © Norges sjømatråd

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: