Stadig flere syke i mediabransjen

I Nordland har sykefraværet i informasjon- og kommunikasjonsbransjen gått opp med hele 18,3 prosent siden andre kvartal i fjor.Det kommer frem i de ferske sykefraværstallene fra NAV Nordland.

I Nordland har sykefraværet i informasjon- og kommunikasjonsbransjen gått opp med hele 18,3 prosent siden andre kvartal i fjor.

Det kommer frem i de ferske sykefraværstallene fra NAV Nordland.

NAV Troms har også presentert sine tallene for andre kvartal i 2014  i dag, og de viser at Troms er det fylket som står for den nest største nedgangen i sykefraværet i landet.

Mens de fleste fylkene har en økning, har sykefraværet for Troms gått ned med 1,4 prosent. I resten av landet har det økt med 1,7 prosent.

Det er kun fire fylker som har en nedgang sammenlignet med samme periode som i fjor.

- Troms har hatt en jevn nedgang i sykefraværet over flere år. Alle de tre byene i fylket, Tromsø, Harstad og Finnsnes, kan vise til fine tall for dette kvartalet, sier fylkesdirektør i NAV Troms, Stein Rudaa.

Sykefraværet i fylket ligger fortsatt over landsgjennomsnittet som er på 5,2 prosent. I Troms ligger det på 6,1 prosent.

Legemeldt sykefravær i Nordland var på 6,0 prosent i 2. kvartal 2014. Dette er 2,1 prosent økning i forhold til samme periode i fjor. 

Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyest innenfor helse-og omsorgssektoren (8 prosent), undervisning (6,8 prosent) og samleposten forretningsmessig tjenesteytning (6,3 prosent).

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: