SSB: Turisme forbi gruvedrift på Svalbard

Dogsledding is an important part of the Svalbard tourist industry. (Foto Nessa Florencio/Flickr)
Turismen har vokst forbi gruvedriften som næringsvei på Svalbard. Samtidig har andelen offentlige tilskudd økt til det tredobbelte.

Turismen har vokst forbi gruvedriften som næringsvei på Svalbard. Samtidig har andelen offentlige tilskudd økt til det tredobbelte. Det slås fast i en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå. 

I den ferske rapporten "Dette er Svalbard 2016" slår Statistisk Sentralbyrå fast at turisme har passert bergverksdrift som næringsvei på Svalbard. Fra og med 2013 har omsetningen i turistindustrien på Svalbard vært høyere enn omsetningen i bergverksindustrien.

Turisme: Mange sysselsatte, men sesongbetont

Av de 1650 årsverkene som utføres av Svalbards 2.650 innbyggere, er det rundt 450 årsverk som er sysselsatt innenfor turisme og kultur. En av tre personer i Svalbards turistindustri er ansatt på sesongkontrakter, og turisme/kultur står for rundt 40% av antall sysselsatte på øygruppen.


Bergverk: Lave priser og færre ansatte

Omsetningen i gruvedriften er redusert fra 3,5 milliarder i 2008 til bare 600 millioner i 2015. Det skyldes både lave priser og reduserte investeringer. I dag er det rundt 200 årsverk som er sysselsatt i bergverksindustrien.

I dag er det bare Gruve 7 i Adventdalen som er i aktiv drift, i tillegg til at daganlegget i Gruve 3 er tilrettelagt for turisme.


Offentlige tilskudd øker

I 2008 utgjorde offentlige tilskudd 380 millioner kroner, dvs bare 6% av den totale omsetningen på Svalbard. I 2015 hadde beløpet økt til 650 millioner og 18% av den totale omsetningen.

Bergverksdriften får en svært liten andel av dette beløpet, mens hele 72% av forskning og undervisning på Svalbard er finansiert med offentlige midler.

Det tilbys ikke pleie- og omsorgstjenester på Svalbard, og andelen offentlig ansatte utgjør bare 9% av den totale sysselsettingen.Les engelsk artikkel her.

Nøkkelord