Sponser nordnorsk charterfond med 7 millioner

Det nordnorske charterfondet får 7 millioner kroner fra fylkesrådet i Nordland.

- Nå er fondet på plass med et bidrag fra Nordland fylkeskommune som forutsetter charterturer fra både Evenes og Bodø. Hensikten er at vi ønsker å skape ringvirkninger for reiselivet i nord, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) i en pressemelding.

Det nordnorske charterfondet skal være et spleiselag mellom de tre nordnorske fylkeskommunene, og skal administreres av NordNorsk Reiseliv AS.

Forsøksprosjektet varer til og med 10. juli 2016.

Arve Knutsen forteller det har tatt lang å få til et slikt fond.
 
- Etter en lang og grundig prosess er det nå avklart at fondet ikke kommer i klammeri med konkurransereglene i ESA. Nå er det opp til næringen selv å sette inn støtet og få mest mulig ut av dette, sier han.

Tags