Spillegalskap på Grønland – barn sulter

I følge barnetalskvinne Aviâja Egede Lynge, er spillegalskap en stor kilde til omsorgssvikt på Grønland. Ofte har ikke foreldre penger til å kjøpe mat til barna sine. (Illustrasjonsfoto: Martha de Jong Lantinn/Flickr)
I følge avisen Sermitsiaq er spillegalskapen i to av bygdene på Grønland så ille at barna sulter.

I følge avisen Sermitsiaq er spillegalskapen i to av bygdene på Grønland så ille at barna sulter.


På skolen i Kullorsuaq står det en pose havregryn på skolekjøkkenet, slik at barna som møter opp på skolen med tom mage skal få i seg litt mat.

Og ifølge rapporten som talskvinnen for barn Aviâja Egede Lynge har skrevet, er det i enkelte bygder nord på Grønland at spillegalskapen er verst. Og når foreldrene taper penger, har de ikke råd til å kjøpe mat til barna sine.

- Spillegalskap er en kilde til omsorgssvikt, herunder sult, fordi pengene blir brukt til gambling, og disse opplysningene kom fram fra både barn og voksne, skriver Lynge i sin rapport.
 
Taushetsplikt

Av hensyn til både barna og de voksne som henvendte seg til Lynge, har hun anonymisert familiene som er rammet av spillegalskap.

- Av hensyn til vår taushetsplikt og beskyttelse av barna og de voksne vi har snakket med, så går vi ikke ut med navn, sier Lynge.

Likevel har avisen Sermitsiaq tall som tyder på det er bygdene Kullorsuaq med sine 455 innbyggere og Upernavik Kujalleq med sine 188 innbyggere som sliter.
Problemene med spillegalskap på Grønland går hardt ut over barna. Særlig i de to bygdene Upernavik Kujalleq og Kullorsuaq. (Foto Glenn Matsig/flickr)
Seksuelt misbruk

Aviâja Egede Lynge kom også nylig med en rapport som viser at svært mange barn blir seksuelt misbrukt på Grønland. Og nå forsøker barnerettighetsinstitusjonen MIO å gjøre noe med dette gjennom nytt undervisningsmateriale til alle fjerde-, femte-, og sjetteklassingene, for å lære dem rettigheter omkring sin egen kropp.

- I følge barnekonvensjonen skal alle barn beskyttes mot alle former for vold, skade og misbruk, herunder seksuelt misbruk. Og gjennom en egen lærebok skal barn nå lære om deres egen rett til å bestemme og sette grenser, sier Lynge.

Barna skal lære om egen seksualitet og egne seksuelle grenser, hvor det blant annet er forskjellige temaer som hemmeligheter, lyst, sanser, men også det å passe på hverandre.

- Boka omhandler blant annet seksualitet, og det naturlige ved seksualitet og egen kropp. Det vil si at det også handler om å lære om sin egen seksualitet, men også grenser som å si nei i forhold til egen kropp, sier Lynge.
 
Les også hva danske myndigheter ønsker å gjøre med problemene på Grønland.

Skolene bestemmer selv


Skolene bestemmer selv om de vil bruke Lynges undervisningsmateriell, men barnetalskvinnen poengterer at det nå er et stort behov for å undervise barna på Grønland om seksualitet. Og at det er på denne måten barna forstår at seksuelle overgrep er uakseptabelt.

- Det er et stort behov for en slik undervisningsbok. Vi vet at det stadig foregår seksuelle krenkelser, og i alt for stor grad. Og når vi vet dette, er det viktig at vi handler. Ved å lansere denne boken lærer vi barna å sette grenser som de har rett til å sette, sier Lynge.
Skolen i Kullorsuaq har en pose havregryn stående på skolekøkkenet, slik at barn som kommer på skolen om morgenen med tom mage, kan få i seg litt mat. Omsorgssvikten er alvorlig, og bygdene som rammes av det sosiale problemet, omtales i følge barnrettsforkjemperen Aviâja Egede Lyng som omfattende og svært alvorlig. (Illustrasjonsfoto: Rita Willaert/Flickr)

Nøkkelord