Sparebank 1 vil låne ut mer penger til næringslivet

I første halvår tjente Sparebank 1 Nord-Norge 897 millioner før skatt. Nå varsler banken økt satsing på næringslivet i Nord-Norge.

I første halvår tjente Sparebank 1 Nord-Norge 897 millioner før skatt. Nå varsler banken økt satsing på næringslivet i Nord-Norge.

Resultatet for første halvår 2014 ble presentert i dag, og er en betydelig forbedring mot fjorårets 497 millioner kroner. Resultatet er preget av gevinsten fra salget av betalingsløsningsselskapet Nets i mars. 

- Det gode resultatet i første halvår gir oss finansielle muskler til å bidra til veksten og den lønnsomme verdiskapingen i landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Vil vinne næringslivet

Banken vil styrke tilbudet til næringslivet i landsdelen, noe som konkret innebærer at konsernet vil tilby bedriftsrådgivning i flere lokalkontorer i de nordnorske fylkene. 

Konsernsjef Janson sier at banken vil vinne kampen om næringslivet i Nord-Norge. Gjennom en styrket næringslivskompetanse i lokalbankene skal de komme tettere på bedriftene. 

- Som landsdelsbank kan vi være nærmere kundene og tilby raskere beslutninger enn våre nasjonale og internasjonale konkurrenter, sier Janson.

Vekstmotor

Banken har tatt på alvor at Nord-Norge i vårens konjunkturbarometer framsto som en vekstmotor. En av forutsetningene for å vokse videre er tilgangen på kapital.

- Utviklingsmulighetene for nordnorsk næringsliv vil kreve økt tilførsel av lånekapital. Dette har vi i SpareBank 1 Nord-Norge rustet oss for. Resultatene ser vi allerede, sier Janson. 

Regnskapet per andre kvartal viser en utlånsvekst på bedriftsmarkedet på 6 prosent, mot 2 prosent på samme tid i fjor.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: