Søppelprotest i Russland, forventet oljekrise og en lekelysten spionhval

Det er sannsynlig at kongekrabben kan etablere seg ved Bjørnøya i 2025 og ved Svalbard i 2030, sier Havforskningsinstituttet. Her er Kystvakten på fiskerioppsyn ved en snøkrabbebåt. Foto: Forsvaret
Søppelprotestene forsetter i Russland, «spionhvalen» er fremdeles glad i mennesker og en varslet oljekrise i nord: Denne uken oppsummert fra vår redaksjon.

Det er langt dette landet. Det meste er nord, heter det i diktet til den kjente norske journalisten og lyrikeren Rolf Jacobsen.

Men ikke bare er Norge et land der det meste er nord, men Norge er også et land der mye av det som skjer i nord handler om Russland.

Denne høsten har vi i redaksjonen fulgt ekstra nøye med på det som utspiller seg rundt en nedlagt jernbanestasjon 1.240 kilometer nord for Moskva. Ved Sjies i Arkhangelsk fylke, dypt inne i den flotte bjørkeskogen som strekker seg over store deler av Nordvest-Russland, utspiller det seg nå den største sosiale kampene landet har sett siden sammenbruddet av Sovjetunionen.

Det som i utgangspunktet startet som en protest mot byggingen av en søppelfylling for usortert avfall fra Moskva-regionen, har nå vokst til en stor grasrotbevegelse mot en rekke sosiale utfordringer og problemer i Russland.

High North News besøkte Sjies i mars. Aktivister og miljøvernere hadde da bygd opp ulike leire og sjekkpunkter i skogen rundt utbyggingsområdet for å hindre anleggsarbeiderne i å frakte drivstoff inn til sine maskiner. Opprinnelig plan var å frakte 500.000 tonn søppel hit hvert år de neste 20 årene. Lokalbefolkningen frykter at grunnvannet blir forurenset og at uerstattelige naturressurser blir ødelagt for all tid. Konflikten har siden den gang eskalert og er i dag mer fastlåst enn noen gang.

Tidligere har vi meldt at både advokater og journalister i Arkhangelsk er blitt anholdt av politiet. Russisk høyesterett behandlet denne uken en anke fra aktivister – som mener at det bør holdes en folkeavstemming i Arkhangelsk om byggingen av søppelfyllingen. Lokale myndigheter sier nei, men en regional domstol har gitt aktivistene en midlertidig seier: Folket bør spørres i et slikt inngripende og viktig spørsmål.

Det forteller flere ting: At ingenting er svart eller hvitt i Russland. Og at styresmaktene, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, nå forsøker å manøvrere seg i denne stadig større bevegelsen av misfornøyde mennesker i dagens Russland.

Vi intervjuet Antonia Obednina (37), som har engasjert seg i kampen mot søppelfyllingen.

– Rettssystemet er forringet. For hver urettferdighet øker antallet dissidenter ganske raskt. Det sivile samfunnet vokser, forteller Obednina.

Russiske myndigheter har de siste årene strammet lovverket og gjort det vanskeligere å være aktivist. Personer som deltar i protester risikerer lange fengselsstraffer og bøter. Like fullt vokser raseriet i befolkningen rundt Sjies. Det arrangeres protester i russiske byer.

Kravene fra demonstrantene som tok til gatene i byen Syktyvkar, regionhovedstad i fylket Komi, var forrige helg intet mindre enn avgangen til både president Vladimir Putin og statsminister Dmitrij Medvedjev, samt amnesti til arresterte aktivister og stopp i all bygging i Sjies.

Over 5.000 personer møtte opp.

– Engasjementet er imponerende, og det nivået vi ser i dag var utenkelig for bare få år siden. Dette handler ikke spesifikt om Sjies, det har vært flere spørsmål som har mobilisert samfunnet; valg, pensjonsreform, miljø, politiets brutalitet og akademisk frihet, sier Kirill Korotejev, advokat i den russiske menneskerettsorganisasjonen Agora.

En leken spion-hval 
Ellers har vi denne uken publisert sak om den russiske hvalen Hvaldimir, som den siste tiden igjen er blitt kjendis i sosiale medier. En video på Twitter viser en mann i vinterklær som kaster en amerikansk fotball ut fra en båt, og en hvithval som svømmer etter den for å hente den tilbake til mannen. Hvithvalen henter fotballen flere ganger.

Det er uklart hvem som lastet opp videoen, men det ble opprinnelig hevdet at det var sør-afrikanske rugby-fans som filmet og at det hele skjedde i Antarktis. Forskere var raskt ute med å påpeke at det ikke finnes hvithval i Antarktis, kun i Arktis. Flere reagerte også på at ville dyr ikke spiller rugby med mennesker – altså at en vanlig hvithval ikke ville oppført seg slik.

Konge-problemer for Norge 
Den plagsomme, men lukrative kongekrabben krabber stadig vestover fra Barentshavet. Bestanden lever nå så langt vest som Tromsø, og i løpet av ti år vil bestanden ha nådd Svalbard.

Det kan medføre mer hodepine for norske myndigheter. Havretten slår nemlig fast at både kongekrabber og -snøkrabber er sokkelarter, og skal reguleres som det. Det betyr at de, i motsetning til fisk som svømmer i havet, hører til kontinentalsokkelen. Den staten som eier sokkelen, eier ressursene på den - og dermed altså krabbene.

Norge mener at Svalbard ikke har noen egen kontinentalsokkel, men at øygruppa ligger på den norske sokkelen. Derfor gjelder ikke Svalbard-traktatens bestemmelser om lik rett til utnytting av ressursene for sokkelen rundt Svalbard, mener norske myndighet.

Fransk Nato-kritikk 
Norges forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen svarer også på den franske presidentens utspill om at forsvarsalliansen NATO er «hjernedødt». Men Bakke-Jensen innrømmer at Nato står overfor en krevende tid.

Ellers er det verst å nevne at Russland vil rammes hardt av synkende etterspørsel etter olje, og at et forfalsket brev til en amerikansk senator fra en grønlandsk minister setter fyr på ryktene om russisk hybridangrep. Og det å gå til Nordpolen er ikke lenger hva det var - bare spør Børge Ousland og Mike Horn, som akkurat nå befinner seg på polisen!


Vi ønsker deg en riktig god helg!
Amund Trellevik
Reporter, High North News

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: