Solberg mener Russland bør se positivt på Svalbard-møte

- Vi trenger et bedre samspill mellom utenriks og innenrikspolitikken, uttalte statsminister Erna Solberg da hun i fjor vår presenterte regjeringens nordområdestrategi. Nå varsles det at strategien følges opp med en stortingsmelding om nordområdepolitikken i løpet av høsten 2020. (Foto: Hege Eilertsen)
Det russiske utenriksdepartementet anser NATOs planlagte parlamentariker-møte på Svalbard i mai som en provokasjon. - Jeg tror faktisk at russerne heller burde se det positive i dette, sier statsminister Erna Solberg til High North News.


Det russiske utenriksdepartementet anser NATOs planlagte parlamentariker-møte på Svalbard i mai som en provokasjon. - Jeg tror faktisk at russerne heller burde se det positive i dette, sier statsminister Erna Solberg til High North News.

Som High North News skrev i går anser det russiske utenriksdepartementet det planlagte møtet til NATOs parlamentarikerforsamling, 8. til 10 mai, som en «provoserende politikk» (Article in English)

Mellom 80 og 100 NATO-parlamentarikere er ventet til Svalbard disse dagene, og en rekke eksterne foredragsholdere er også invitert med

- Dette er ikke noe nytt

- Hva tenker du om den russiske reaksjonen på det planlagte møtet?

- Jeg tenker at det er et uttrykk for at de nå reagerer på alle ting, men vi må også huske på at vi i 2004 hadde akkurat samme type møte. Da fikk til og med de NATO-parlamentarikerne som var på Svalbard besøke Barentsburg, for å hilse på russerne. Det er ikke noe nytt og annerledes at det er politikere fra andre land på besøk her, sier Solberg til High North News.

– Jeg tror faktisk at russerne heller burde se det positive i dette, med at vi trekker NATO-parlamentarikerne opp hit, og viser at vi klarer å ha et godt samarbeid i den nordlige regionen. Det er mye samarbeid her, mellom russerne og Norge, som gjør at dette er en region for mer stabilitet og for mindre spenning. Det er viktig, slik at man ikke bygger opp ideer om at det her oppe er mer farlig. Slik sett tror jeg at Russland skal huske at de i 2004 ikke syntes at dette var så vanskelig; og det er ikke så vanskelig nå heller, egentlig.

- Bortsett fra at de kanskje vil hevde at det i dag er et ganske annet sikkerhetspolitisk klima, og en langt kjøligere tone?

- Det er et annet klima nå, men jeg mener at effekten av et slikt møte, for vår del, med å ta NATO-parlamentarikere til nord, det er jo at de skal lære mer om regionen. Og med det lærer de jo også mye om hvordan vi kan forholde oss fredelig til russerne. Og det, det er faktisk en positiv stimulans som mange kan lære av, sier statsministeren.


- Vi er NATOs spiss i nord 

Solberg, som selv har vært leder for den norske organisasjonen for NATO-parlamentarikerne, arrangerte for øvrig i 2012 et tilsvarende, og tre dager langt møte, i Tromsø.

Det «fredelige nord» er viet mye oppmerksomhet i regjeringens nye nordområdestrategi, som ble lansert i Bodø tidligere i dag. Til det sier Solberg følgende:

- Det er et særlig formål for oss å si at den arktiske regionen skal være preget av en fredelig utvikling. Selv om vi har mer forsvarstilstedeværelse og aktivitet, og russerne har det også, så er jo vi opptatt av at det egentlig er vi i NATO som skal gjøre det. Vi ber ikke så veldig mange andre NATO-land komme å hjelpe oss med dette. Vi sier at vi er spissen for NATO, for det skal være et fredelig område. Det skal ikke være et militarisert område - på den måten – og det er viktig for oss, sier Solberg.
Tags