-Søknaden om å fly direkterute til Svalbard var en uvanlig henvendelse

Juridisk direktør Nina B. Vindvik i Luftfartstilsynet forteller at direkteruteflyging mellom Finland og Svalbard reguleres av den bilaterale luftfartsavtalen mellom Norge og Finland fra 1978, og at avtalen hindrer å etablering av en flytilbudet. (Foto: Luftfartstilsynet)
Dette sier juridisk direktør Nina B. Vindvik i Luftfartstilsynet, og legger til at slike flyginger er regulert av bilaterale luftfartsavtaler.

Dette sier juridisk direktør Nina B. Vindvik i Luftfartstilsynet, og legger til at slike flyginger er regulert av bilaterale luftfartsavtaler.

- Ruteflyging av denne typen reguleres av den bilaterale luftfartsavtalen mellom Norge og Finland. Avtalen gir ikke rett til å etablere direkterute fra Finland til Longyearbyen, og dette er årsaken til at søknaden om slik rutetrafikk er avslått.

Finnair kansellerer all flyging til Svalbard

Avtale fra 1978


I avslaget fra Luftfartstilsynet som kom 18 mars heter det at trafikkrettigheter til og fra Svalbard for finske operatører er styrt av den bilaterale luftavtalen mellom Norge og Finland undertegnet 19. mai 1978, med endringer 07.08.1990. Og at det etter gjennomgang av avtalen ikke finnes trafikkrettigheter for å fly mellom Finland og Svalbard.

Kansellert Finnair-rute kan få store økonomiske følger for Svalbard

- Luftfartstilsynets vedtak om avslag kan påklages av Finnair, og vi kan ikke foregripe innholdet i en slik klage. Det er Samferdselsdepartementet som er klageinstans, og ytterligere spørsmål i saken kan rettes dit, sier Vindvik.

Og siden Svalbard er unntatt fra avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), er det den gamle avtalen fra 1978 som gjelder.Nøkkelord