Søker partner i nord

Nord-Trøndelag vil samarbeide med Nordland.
Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) har spisset formuleringene i sitt budskap og anbefaler en fusjon med Universitetet i Nordland, melder Adressa.

I et styrevedtaket som ble fattet torsdag,  blir det likevel presisert at HiNTs sterke regionale posisjon er et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet.
Før det endelige vedtaket ble fattet, hadde et forslag om at HiNT heller burde søke partnerskap med NTNU-HiST blitt nedstemt med overveldende flertall.