SNSK vil gjenoppta kulldrift – eller legge ned

Kullgruven i Lunckefjell ble åpnet av styreleder Annette Malm Justad så sent som i februar 2014 og lagt i driftshvile i begynnelsen av 2016. Nå mener styret i SNSK, og adm. dir. Wenche Ravlo (innfelt) at det er mulig å ta opp igjen driften både i Lunckefjell og Svea. (Foto: SNSK).
Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani ønsker å gjenoppta kulldrift i Svea og Lunckefjell. Alternativet er å legge ned.

 

Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani ønsker å gjenoppta kulldrift i Svea og Lunckefjell. Alternativet er å legge ned.

Det forteller administrerende direktør Wenche Ravlo i en sms-melding til High North News.

Jobbe sammen med eier

Ravlo har tidligere mer enn antydet at det har ligget an til å foreslå en gjenåpning av kulldriften i de nevnte gruvene, dersom Store Norske får eierens tilslutning. 

- I et styremøte sist uke konkluderte styret med at vi skal jobbe videre sammen med eier for å avklare om det er grunnlag for gjenstart i Svea/Lunckefjell.

Alternativet er avvikling

Styret anser at alternativet til en fortsettelse av driften i Svea/Lunckefjell vil være å sette i gang avvikling og opprydding, skriver Ravlo, som er på ferie for tiden, i meldingen.

I januar i år sa Wenche Ravlo at det vil være mulig å starte kulldriften i Svea og Lunckefjell i løpet av høsten 2018, igjen dersom eieren, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), ønsker det.


Trenger en knapp milliard

- Vedtaket nå innebærer at styret mener det er regningssvarende å starte driften igjen, under gitte betingelser, sier Ravlo. - Men ettersom Store Norske ikke har egenkapital, vil dialogen med eier være vesentlig, samt mulighet for å skaffe fremmedkapital.

Totalt kapitalbehov er indikert til i underkant av 900 mill - hvorav det meste trengs som arbeidskapital, presiserer direktøren.


Opp til departementet

Da saken var aktuell i januar svarte kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland i NFD at,

"I en situasjon med driftshvile i Svea og Lunckefjell, er det naturlig at styret i Store Norske løpende vurderer muligheter og forutsetninger for gjenopptagelse av kulldriften. Departementet som eier har ikke tatt stilling til en eventuell gjenopptagelse av kulldriften".

Nå gjenstår det bare å se hva departementet mener i dag, og ikke minst hva Stortinget vil måtte mene om at Norge tar opp igjen kulldrift i stor skala på Svalbard.
Nøkkelord