SNSK-løsning drar ut: Selskapet må vurdere opphør

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er hjørnesteinsbedriften i Longyearbyen, men hva skal den drive med, ut over kullgruvedrift? Det skal Longyearbyen lokalstyre uttale seg om, men først i neste uke. (Foto: Mateusz War, Wikimedia Commons).
Styret i Store Norske vurderer fortløpende om det er forsvarlig med videre drift.
Styret i Store Norske vurderer fortløpende om det er forsvarlig med videre drift.  

Selskapet venter fortsatt på en avklaring  fra Nærings- og fiskeridepartementet etter at de i januar ba staten om et lån på 450 millioner kroner. Lånet skal sikre kulldriften gjennom en krevende periode samt finansiere ny næringsvirksomhet på Svalbard.

Da styret la fram forslaget sitt den 16. januar var det med ønske om en avklaring i løpet av første kvartal av hensyn til likviditeten. Men prosessen har tatt lengre tid enn man trodde, og ingen avklaring er kommet. Styreleder Annette Malm Justad forteller at styret nå har løpende dialog med eierne og banken. 

- Og på bakgrunn av det vurderer vi fortløpende om det er forsvarlig å drive videre. Uten en løsning innen rimelig tid er det kritisk, og da må styret vurdere opphør, sier hun. 


Kutter fortsatt kostnader 

Departementet jobber aktivt med saken, men Justad venter ingen tilbakemelding før tidligst midten av denne måneden. 

- Og om de vil gå inn med refinansiering vil det uansett kreve en stortingsbehandling, så det tar litt tid før alt eventuelt er klart, men uten en løsning innen kort tid blir det veldig vanskelig, sier hun. 

Samtidig som de venter på svar fra eierne fortsetter arbeidet med å kutte kostnader. I løpet av de siste tre månedene er nesten 100 ansatte sagt opp, og kullvirksomheten er tatt ned til et aktivitetsnivå som er det laveste mulige uten å stanse driften helt. 

- Og vi jobber steinhardt med å kutte kostnader og personell for å ruste oss for framtiden. Vi fortsetter fordi vi tror det vil ordne seg, sier Justad.  


 

 

Styreleder Annette Malm Justad i Store Norske tror fremdeles på en refinansiering av kullselskapet. (Foto: SNSK).
Annette Malm Justad (Foto: SNSK).

Tags