Smart med felles system for personnummer i Norden?

Carl Haglund under Nordisk Råds sesjon i Reykjavik i forrige uke. (Foto: Johannes Jansson/norden.org)
Felles personnummersystem kan være løsningen på grensehindre i Norden.Felles personnummersystem kan være løsningen på grensehindre i Norden. 

Det er utfordrende å studere, arbeide og pendle på tvers av landegrensene i Norden, men et nordisk personnummer kan være løsningen, mener Medborger og fobrukerutvalget til Nordisk Råd, som har kommet med forslag om et felles nordisk personnummer. 


Papirløst forhold

Personnummer brukes i stadig flere sammenhenger, enten det gjelder jobb eller flytting til ny adresse må man ha et personnummer i det landet man flytter til. Men myndighetenes behov for god personkontroll har gjort det vanskelig og lite smidig å skaffe seg nytt personnummer. 

- Tiden er inne for at nordisk samarbeid går fra å være et rotete og papirløst forhold, til å bli et ekteskap der samlivet foregår i ordnede former, sier Carl Haglund og Midtengruppen, som står bak forslaget.

Foreningen Norden sier tildeling av personnummer først og fremst er en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse. De mener alt ligger til rette for at vi sammen kan finne fram til en mer smidig, mindre byråkratisk og mindre kostbar ordning, og ber Nordisk Råd jobbe for en felles ordning. 

Tags