Smalhans for Nordland fylkeskommune i flere år fremover

Nord-Norge skal få tilbake alt av ekstrautgifter når den differensierte arbeidsgiveravgiften endres. Foto: Linda Storholm
Nordland fylkeskommune vil få en svært anstrengt økonomi i årene som kommer. I neste års budsjett legges det opp til omfattende kutt både innen samferdsel, utdanning og kultur.

Nordland fylkeskommune vil få en svært anstrengt økonomi i årene som kommer. I neste års budsjett legges det opp til omfattende kutt både innen samferdsel, utdanning og kultur. 

Blant annet legges båtruten Bodø-Helnessund, og regionpendelen Sandnessjøen-Dønna-Nesna, ned fra nyttår. Det kom frem på en pressekonferanse i formiddag.

Stortingets vedtak om et nytt inntektssystem for fylkeskommunene får mesteparten av skylden for at det ligger an til å bli trange økonomiske kår fremover.

Nordland fylkeskommune vil, som en følge av det nye systemet, tape 206 millioner kroner i inntekter.


Verre fra 2019

I statsbudsjettet for 2015 er det lagt inn en overgangsordning med nedtrapping. Dette betyr at svikten i inntekter først vil slå inn for fullt fra og med budsjettåret 2019.

Da fylkesrådet la frem budsjettforslaget for 2015, og økonomi- og investeringsplanen for perioden 2015-2018, kom det frem at det i hovedsak er samferdsel og folkehelsearbeid som vil bli forsøkt skjermet.

Fylkeskommunens prognoser for vekst i såkalte frie inntekter er noe redusert sammenlignet med økonomiplanen for 2014-2017.

Til sammen utgjør de reduserte inntektene som følge av det nye inntektssystemet, og lavere forventet vekst, omlag 376 millioner kroner hvert år.

 

Sterk kostnadsøkning

Fylkeskommunen har også en solid utfordring i den sterke kostnadsøkningen innenfor anbud på båt- og fergedrift. Det er summen av alle disse endringene som fører til at fylkeskommunen nå er krystallklar i meldingen om at økonomien vil bli svært anstrengt fremover.

Politisk er det satsingen innen samferdsel som vil prioriteres, og begrunnelsen er at fylkets næringsliv trenger at effektiviteten og konkurransekraften økes.


Redusert båt- og fergetilbud

- I Nordland er næringsliv og befolkning avhengig av et godt utviklet ferge- og hurtigbåttilbud. Dette bidrar til å forenkle transporten og gir lavere kostnader for bedrifter som ligger i distriktene. De økonomiske rammene som Nordland fylkeskommune har i årene fremover utfordrer vår evne til å utføre tjenesteproduksjon slik vi ønsker det. Økonomiplanen viser med all tydelighet at endrede rammebetingelser fører til reduksjon av produksjonen for både hurtigbåter og fergesamband. Vi arbeider kontinuerlig med å synliggjøre disse konsekvensene ovenfor Regjeringen og Stortinget, skriver fylkesrådet i en pressemelding.

Reduksjonen innen samferdsel vil tas i to omganger. De første grepene vil tas i budsjettåret 2015.

- I den neste fasen – fase to – vil vi se helhetlig på samferdselsbehovet i Nordland. Konklusjoner fra denne prosessen vil bli tatt inn i kommende økonomiplaner, oppgir fylkesrådet.

Forslaget fra fylkesrådet skal opp til behandling i fylkestinget i desember.

High North News kommer tilbake med mer.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: