Smådyrene blir rovdyrmat

Det er de små dyrene som blir rovdyrmat, mens reinsdyr og moskus slipper lettere unna. Rovdyr har en sterk regulerende effekt på økosystemet i den sørlige delen av Arktis. Men det kan endre seg med varmere klima, melder nettsidene til UiT Norges arktiske universitet.

– Et av hovedfunnene er at det er de mindre dyrene som er viktigst, og det lengst sør i Arktis.  Her er det det et stort samfunn av rovdyrarter som holder antallet av små beitedyr i sjakk.  I sin tur påvirker dette planteproduksjonen og dermed hvor mye vegetasjon som finnes på tundraen.  Mange rovdyr gir altså mer vegetasjon, sier Rolf Anker Ims. 

Tags