Slurver med håndhygienen på sykehuset

Kun 19 prosent av de ansatte ved UNN fulgte de strenge håndhygienekravene da de var i kontakt med pasienter.

Kun 19 prosent av de ansatte ved UNN fulgte de strenge håndhygienekravene da de var i kontakt med pasienter.

– Et nedslående resultat, sier smittevernoverlege ved UNN, Torni Myrbakk, ifølge nettsidene til UiT.

Hun er ikke fornøyd med at en observasjonsundersøkelse gjort av medisinstudent ved UiT, Kristin Olsen, viste slurv i håndhygienen ved sykehuset.

Kun 19 prosent av helsepersonellet som ble observert,  oppfylte kriteriene for håndhygiene.