Slå tilbake postdirektivet!

Kampen mot EUs postdirektiv og regjeringens distriktsfientlige politikk kan vinnes dersom vi alle går sammen for å protestere skriver Marius Meisfjord Jøsevold (leder i Nordland SV) i dette leserinnlegget.

Om noen måneder blir det avgjort om det skal koste mer å sende brev fra Nordland til Oslo enn internt i det sentrale østlands-området. Kampen står igjen om EUs 3. postdirektiv. Direktivet åpner for full konkurranse om all postombæring, mens dagens postlov gir Posten AS enerett til postombæring av brev som veier under 50 gram.

EUs tredje postdirektiv ble avvist av et flertall på Stortinget i 2011, etter at Ap-ledelsen hadde gått på et uventet nederlag i denne saken på landsmøtet samme år. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre måtte meget mot sin vilje dra til Brussel for å opplyse EU om at Norge reserverte seg mot dette direktivet.

Men de blåblå har ikke tenkt å leve videre med ett av de store nederlagene for EU-tilhengerne i landet. Regjeringen vil trekke tilbake denne reservasjonen og legge fram en ny postlov som åpner for full konkurranse om alle posttjenestene. Det er eneretten til å frakte alle brev under 50 gram som til nå har finansiert enhetsportoen. At det koster like mye å sende brev innenlands enten brevene skal kort eller langt av gårde.

Inntektene fra de deler av landet der det er billigst å frakte brev, har betalt for posttjenestene der hvor enhetsportoen ikke har dekket de reelle utgiftene. Dette blir ikke lenger mulig hvis andre selskaper kan ta opp konkurransen med Posten Norge der hvor det er penger å tjene. Det er bare i Oslo og de sentrale østlandsområdene, samt en håndfull av de andre største byene at det er penger å tjene på postombæring.

Halvparten av befolkningen i Norge bor innenfor en sirkel med radius på 12 mil fra Oslo S. Halvparten av postmengden oppstår og omfordeles derfor i dette området. Innafor denne sirkelen koster det Posten Norge ca 4-5 kroner å få fram brevene. Utenfor sirkelen er den samme kostnaden rundt 15 kroner. Derfor dekker et frimerke på 10 kroner de samlede utgifter Posten Norge har.

Kastes dette spleiselaget på båten og erstattes av full konkurranse, vil det ramme næringslivet i distriktene ekstra hardt. Da vil de få en portotakst som kanskje er både dobbelt og tredobbelt av det Oslo-bedriftene må betale. En sånn ulikhet vil på sikt kunne tvinge bedrifter til å flytte inn til sentrale strøk for å overleve. Noe som igjen vil utarme distriktene enda mer.

Innføres direktivet i Norge, vil det nødvendigvis føre til stadig økende underskudd i Posten Norge. I dag bevilger Staten i overkant av en halv milliard kroner for at enhetsportoen skal holdes på 10 kroner. Det er regnet ut at denne posten kan øke opp mot et par milliarder. Og det må vedtas i hvert eneste statsbudsjett. Noe som vil føre til en konstant usikkerhet rundt spørsmålet.

Postverket har gjennom generasjoner vært en bærebjelke i det norske samfunnssystemet og spesielt i distrikts-Norge. Nordland vil tape stort på at det innføres konkurranse på dette området. Ingen deler av fylket vil friste konkurrenter til å utfordre Posten og portoen vil dermed øke dramatisk for både private og næringslivet.

Kampen mot EUs postdirektiv og regjeringens distriktsfientlige politikk kan vinnes dersom vi alle går sammen for å protestere. Kampen om distrikts-Norge generelt, og Nord-Norge spesielt, starter nå. SV kommer i den forbindelse til å være en tydelig stemme i Nordland og distriktenes tjeneste.

 

Tags