Statsbudsjettet 2023 Skroter ny E6 gjennom Sørfold

Sørfoldtunnelene
I statsbudsjettet 2023 ble det klart at oppgradering av E6 i Sørfold utsettes igjen. (Foto: Statens vegvesen)

Ny E6 gjennom Sørfold i Nordland får ikke midler til oppstart i statsbudsjettet for 2023.

Ny E6 gjennom Sørfold i Nordland får ikke midler til oppstart i statsbudsjettet for 2023.

E6 Megården – Mørsvikbotn – som er estimert til 10,27 milliarder kroner, har vært høyt oppe på prioriteringslista til Statens vegvesen og regnes som svært ulykkesutsatt. Nå er altså veiprosjektet utsatt. Statens vegvesen har slått fast at de 16 tunnelene på strekningen Megården-Mørsvikbotn ikke oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Tunnelene er smale og det er mange stigninger på strekningen.

– Det er trangt. Hvis det kommer store vogntog imot og du er litt sliten, så er det fort gjort å dunke borti, sa Vedum til NRK etter at han besøkte veien i 2020.

Etter flere år med utsettelser kom lovnaden om oppgradering av veistrekningen i mars 2021. Gjennom Nasjonal transportplan satte forrige regjering av 9.6 milliarder kroner til strekningen, og i mai i år satt Statens vegvesen veien på listen over prioriterte prosjekter.

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av midler til forberedende arbeid for å sikre at flere prosjekt i Nasjonal transportplan 2022–2033 kunne bli klare for anleggsstart. Dette gjaldt blant annet E6 Megården–Mørsvikbotn.

Men;

– Med regjeringens budsjettforslag ligger det ikke an til at noen av disse vil bli startet opp i 2023. Det er heller ikke satt av midler til forberedende arbeid. Videre framdrift i prosjektene vil bli vurdert fram mot statsbudsjettet for 2024, skriver regjeringen.

– Selv om noen av de store prosjektene ikke blir startet opp nå, vil det være midler til noen mindre prosjekter. Det er jeg glad for, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Regjeringen foreslår i stedet å bevilge midler til E6 Sørelva–Borkamo i Saltdal. Regjeringen skriver i en pressemelding at E6 i Saltdal prioriteres fordi dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt stamveinett i regionen. I hovedsak dreier dette seg særlig om smal og svingete vei med mange ulykker og med vanskelige kjøreforhold om vinteren.

«Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Strekningen er på om lag 20 km og det er lagt opp til byggestart i 2023", skriver Regjeringen.

Andre veiprosjekter som får støtte er:

  • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
  • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommuner
  • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner

Les også:

Nøkkelord